• SIMPOZIJUM

  stomatologa i saradnika sa međunarodnim učešćem

  Novi Sad 04.-06. jun 2015.

  Informacije
  Slide 1
 • Smernice rada

  u polivalentnoj stomatološkoj praksi

  Prijava
  Slide 2
 • Smernice rada

  u specijalističkoj stomatološkoj praksi

  Prijava
  Slide 3

SIMPOZIJUM STOMATOLOGA i SARADNIKA

 

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Klinika za stomatologiju Vojvodine, u terminu od 04 - 06. juna 2015. godine, u okviru Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem, organizuje susret najeminentnijih stručnjaka iz oblasti stomatologije u regionu.

Ove godine, mesto održavanja Simpozijuma je Skupština grada Novog Sada, koja se nalazi u samom centru Novog Sada, na adresi Žarka Zrenjanina broj 2.

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-4463/2014-01 od 03.03.2015. godine akreditovani su sledeći programi kontinuirane edukacije :

SIMPOZIJUM "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi" - B-733/15-II

Četvrtak, 04.06.2015. - akreditovano za lekare, stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

SIMPOZIJUM "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I" - B-731/15-II

Petak, 05.06.2015. - akreditovano za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

SIMPOZIJUM "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II" - B-732/15-II

Subota, 06.06.2015.- akreditovano za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

Za svaki dan Simpozijuma, akreditovan je sledeći broj bodova :

11 bodova za predavanje po pozivu

7 bodova za poster prezentaciju

5 bodova za pasivno učešće

ORGANIZACIJA

Organizator

Klinika za stomatologiju Vojvodine

 Organizacioni odbor

Prof. dr Dubravka Marković-predsednik

Doc. dr Aleksandra Maletin

Prof. dr Tatjana Brkanić

Doc. dr Bojan Petrović

dr Ana Tadić

MCS Stevan Dragosavljević

 Naučni odbor

Prof. dr Siniša Mirković-predsednik

Doc. dr Tatjana Puškar

Prof. dr Đorđe Petrović

Prof. dr Duška Blagojević

dr sci stom Petar Ninkov

Prof. dr Branislav Karadžić

Prof. dr Vojkan Lazić

 PRIJAVA

Cene kotizacija za učešće na Simpozijumu iznose:Cena za stomatologe:
Broj dana učešća na Simpozijumu: 1 dan 2 dana Sva 3 dana
KOTIZACIJA - Ranija uplata 1.500,00 RSD 2.500,00 RSD 3.500,00 RSD
KOTIZACIJA - Na dan Simpozijuma 1.500,00 RSD 3.000,00 RSD 4.500,00 RSD


Cena za lekare:
Učešće na Simpozijumu: Na dan 04. 06. 2015.
KOTIZACIJA 1.500,00 RSD


Cena za stomatološke sestre:
Broj dana učešća na Simpozijumu: Po danu učešća
KOTIZACIJA - Ranija uplata 1.000,00 RSD
KOTIZACIJA - Na dan Simpozijuma 1.500,00 RSD


Cena za zubne tehničare:
Broj dana učešća na Simpozijumu: Po danu učešća
KOTIZACIJA - Ranija uplata 1.000,00 RSD
KOTIZACIJA - Na dan Simpozijuma 1.500,00 RSD


Cena za postdiplomce:
Učešće na Simpozijumu: Sva 3 dana
KOTIZACIJA 2.500,00 RSD


Cene za grupne kotizacije:

Za domove zdravlja i stomatološke ordinacije i druge grupe predviđen je popust na kolektivne uplate za 5 i više učesnika. Popust u iznosu od 20% važi samo za uplate kotizacija za sva tri dana trajanja Simpozijma. Potrebno je da se zainteresovane grupe jave PANACOMP agenciji na sledeće kontakt telefone 021/466-075, 466-076, 466-077 ili putem e-maila mice@panacomp.netUputstvo za izradu i dostavu radova:

- Jedan autor može biti prvi nosilac u najviše dva rada

- Krajnji rok za prijavljivanje radova je: 08.05.2015. godine

- Poster prezentacije odštampati (dimenzije postera 60 x 90cm)

- Sažetak rada dostaviti na priloženom formularu u dužini od maksimalno 250 reči. Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, ime prvog autora podvučeno, veličina slova 12pt, prored jednostruki, font: Times New Roman.

- Sažetak rada dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.comElektronska prijava učešća

PROGRAM

Program za četvrtak, 04.06.2015.

Simpozijum: Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi

Moderatori: prof. dr Duška Blagojević i doc. dr Bojan Petrović

Vreme Naziv Predavači
9:00 - 9:30 Registracija učesnika
9:30 - 10:15 Povrede zuba kod dece i rad sa njima Prof. dr Dejan Marković, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
10:15 - 11:00 Uticaj terapije hroničnih bolesti na zubne strukture Prof. dr Ivana Stojšin, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine
11:00 - 11:45 Periapikalna hirurgija-principi, uspešnost i komplikacije Doc. dr Branislav Bajkin, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine
11:45 - 12:15 Diskusija  
12:15 - 13:00 Pauza  
13:00 - 13:45 Zaštita stomatologa, stomatoloških sestara i zubnih tehničara od krvnoprenosivih bolesti Prof. dr Vesna Turkulov, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine
13:45 - 14:30 Pravila sterilizacije u stomatološkoj praksi Doc. dr Sanja Vujkov, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine
14:30 - 15:15 Tretman pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima u stomatološkoj ordinaciji Dr sci med. kardiolog Slobodan Puškar, Institut za Kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica, Novi Sad
15:15 - 16:00 Parodontopatija i opšta obolenja Doc. dr Tanja Predin, Medicinski fakultet Novi Sad
16:00 - 16:30 Diskusija  
16:30 - 17:30 Poster prezentacije  


Program za petak, 05.06.2015.

Simpozijum: Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I

Moderatori: prof. dr Dubravka Marković i doc. dr Igor Stojanac

Vreme Naziv Predavači
9:00 - 9:30 Registracija učesnika
9:30 - 10:15 Primena CAD/CAM sistema u izradi zubnih nadoknada Prof. dr Aleksandar Todorović i Asist. dr sci stom Branka Trifković, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
10:15 - 11:00 Primena savremenih radiografskih metoda u planiranju izrade zubnih nadoknada Doc. dr Tatjana Puškar, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine
11:00 - 11:45 Planiranje u implantologiji Asist. dr sci stom Miodrag Šćepanović, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
11:45 - 12:15 Diskusija  
12:15 - 13:00 Pauza  
13:00 - 13:45 Primena nisko komercijalnih rastvora kao irigansa u terapiji inficiranih kanala korenova Doc. dr Aleksandar Mitić,

Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu

13:45 - 14:30 Esthetics for function and function for esthetics Asist. prof. dr Dan Patroi,

Faculty of Dentistry, UMF "Carol Davila" Buchurest, Romania

14:30 - 15:15 Funkcija kraniomandibularnog sistema nakon hirurškog lečenja preloma kondilarnog nastavka donje vilice Doc. dr Borislav Markov, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine
15:15 - 16:00 Biokompatabilnost akrilatnih materijala u stomatologiji Asist. dr sci stom Milena Kostić, Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu
16:00 - 16:30 Diskusija  
16:30 - 17:30 Poster prezentacije  


Program za subotu, 06.06.2015.

Simpozijum: Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II

Moderatori: prof. dr Siniša Mirković i doc. dr Tatjana Puškar

Vreme Naziv Predavači
9:00 - 9:30 Registracija učesnika
9:30 - 10:30 Sinus lift procedura: dileme iz svakodnevne implantološke prakse Prof. dr Aleksa Marković, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
10:30 - 12:00 Clinical and experimental study of different implant design related to crestal bone resorption Prof. dr Jose Luis Calvo Guirado, D.D.S., PhD, M.S. Faculty of Medicine and Dentistry, University of Murcia, Spain
12:00 - 13:00 Upotreba piezotoma u oralnoj hirurgiji i implantologiji Prof. dr Siniša Mirković, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
13:00 - 13:30 Diskusija  
13:30 - 14:00 Pauza  
14:00 - 15:00 Mjesto tehnologija i materijala u rekonstruktivnoj stomatologiji, realnost, mogućnost, potrebe - aspekt stomatološke protetike Prof. dr Sead Redžepagić, School of Dentistry, Univeristy of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
15:00 - 16:00 Uticaj hirurške tehnike i dizajna na stabilnost implantata Prof. dr Zoran Lazić, Klinika za stomatologiju, Vojno-medicinska akademija Beograd
16:00 - 17:00 Savremeni pristup implantno-protetskoj terapiji bezubih pacijenata-od planiranja do okluzije Asist. dr Vedrana Braut, Medicinski fakultet Rijeka, Republika Hrvatska
17:00 - 17:30 Diskusija  
17:30 - 18:30 Poster prezentacije  

PREDAVAČI PO POZIVU

Spisak predavača za

četvrtak, 04.06.2015.

Prof. dr Dejan Marković

Prof. dr Ivana Stojšin

Doc. dr Branislav Bajkin

Prof. dr Vesna Turkulov

Doc. dr Sanja Vujkov

Dr sci med Slobodan Puškar

Doc. dr Tanja Predin

Spisak predavača za

petak, 05.06.2015.

Prof. dr Aleksandar Todorović

Asist. dr sci stom Branka Trifković

Doc. dr Tatjana Puškar

Asist. dr sci stom Miodrag Šćepanović

Doc. dr Aleksandar Mitić

Asist. prof. dr Dan Patroi

Doc. dr Borislav Markov

Asist. dr sci stom Milena Kostić

Spisak predavača za

subotu, 06.06.2015.

Prof. dr Aleksa Marković

Prof. dr Jose Luis Calvo Guirado

Prof. dr Siniša Mirković

Prof. dr Sead Redžepagić

Prof. dr Zoran Lazić

Asist. dr Vedrana Braut

Velika nam je čast i zadovoljstvo što je na ovogodišnjem Simpozijumu predavač po pozivu prof. dr Jose Luis Calvo-Guirado koji je:

Chairman of Implant Dentistry, University of Murcia;

Director of Master in Implant Dentistry, University of Murcia;

Director of Murcia Biomaterials and Implants, Research Group;

Research Professor Department of Prosthodontics and Digital Technologies, School of Dental Medicine, State University of New York at Stony Brook, USA;

Visiting Professor of Oral Surgery and Oral Implantology at School of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia;

Visiting Professor International University of Catalonia, Spain;

IADR Implantology Research Group Executive Committee, USA;

ITI Study Club Director;

ITI Speaker;

Imao učešće u 68 značajnih projekata u oblasti stomatologije;

Autor u više od 100 radova publikovanih u istaknutim časopisima;

IZLAGAČI

Prijava za izlaganje

Stomatolozi, zubni tehničari i svi oni koji su vezani uz stomatološku praksu, mogu da očekuju izložbu opreme, sredstava i materijala koji su im potrebni za rad.

U želji da prepoznate značaj ove manifestacije, pozivamo Vas da učestvujete na planiranom Simpozijumu, da blagovremenim prijavljivanjem obezbedite svoje mesto na ovom prestižnom skupu, podignete nivo Vaše stručnosti i ostvarite nove poslovne aranžmane.

 

 

PREZENTACIJE POSTERA

ProgramČetvrtak, 04.06.2015. god.:


Moderatori poster prezentacije: doc. dr Ivana Gušić, doc. dr Milan Drobac


1. Danijela Ivanović, Suzana Ačanski, Branislava Velicki-Bozejac, Zoran Bozejac “Parodontološko-ortodontska sanacija-prikaz slučaja“

2. Tihomir Magazin, Slobodan Nikolić, Mihajlo Magazin „ Neophodnost parodontološke pripreme za fiksnu protetiku“

3. Anamarija Štrbac, Duška Bešenji, Jelena Nikolić-Ivošević, Kristina Vicko, Bojan Petrović, Duška Blagojević „Multidisciplinarni pristup u terapiji odontoma u dečjem uzrastu“

4. Aleksandrija Đorđević, Lena Jovanović, Miroslav Vasović „Primena kompjuterizovane tomografije u dijagnostici impaktiranog lateralnog sekutića u donjoj vilici“

5. Bojan Petrović, Duška Balgojević, Sanja Vujkov, Tamara Perić, Dejan Marković, Kristina Vicko „Diferencijalna dijagnoza rekurentnih aftoznih ulceracija kod dece“

6. Duška Bešenji, Anamarija Štrbac, Kristina Vicko, Jelena Komšić, Bojan Petrović, Duška Blagojević „Egzogene pigmentacije na zubima u dečijoj stomatologiji“

7. Jelena Nikolić-Ivošević, Kristina Vicko, Anamarija Štrbac, Duška Bešenji, Marijana Simić, Bojan Petrović „Pouzdanost odontometrijskih metoda u dečijoj stomatologiji“

8. Jelena Komšić, Sanja Vujkov, Bojan Petrović, Duška Blagojević, Isidora Nešković „Dileme i značaj pravilne dijgnostike usled povreda tvrdih i mekih tkiva kod male dece“

9. Kristina Vicko, Bojan Petrović, Duška Blagojević, Michal Potran, Tatjana Puškar „Frakture korena sa lošom prognozom-prikaz tri slučaja“

10. Slobodan Ivić, Vesna Obradović „Prevencija dentalnih trauma kod dece u kontaktnim sportovima“


Petak, 05.06.2015. god.:


Moderatori poster prezentacije: doc. dr Branislava Petronijević, doc. dr Ivan Šarčev


1. Jovan Marinoski, Miloš Čanković, Marija Bokor-Bratić, Jasmina Katanić „ Ispitivanje korelacije vrednosti uree i kreatinina u serumu i pljuvački kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom“

2. Tatjana Maravić, Darko Vasiljević, Ivana Kantardžić, Tijana Lainović, Larisa Blažić „Uticaj dizajna preparacije kaviteta na promene napona u zubnim strukturama endodontski lečenih premolara rekonstruisanih pomoću intrakanalnog kočića i kompozitnog ispuna“

3. Tijana Lainović, Stefan Talu, Sebastian Stach, Marko Vilotić, Tatjana Vukadinov, Damir Kakaš, Larisa Blažić „ Uticaj metode poliranja na vrednosti 3D AFM parametara hrapavosti stomatoloških nanokompozita“

4. Nemanja Nešković, Dušanka Matović, Isidora Nešković „ Konzervativno lečenje periapikalne lezije-prikaz slučaja“

5. Milica Premović, Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Igor Stojanac, Milan Drobac, Ljubomir Petrović „Endodontska terapija maksilarnog molara sa komplikovnim kanalnim sistemom-prikaz slučaja“

6. Lena Jovanović, Aleksandrija Đorđević, Miroslav Vasović „ Testovi za ispitivanje biokompatibilnosti dentalnih materijala“

7. Đorđe Mirjanić, Vladan Mirjanić, J. Vojinović „ Nanostruktura gleđi nakon djelovanja agresivnog napitka“

8. Ivana Stojšin, Zorica Panić, Tatjana Brkanić, Karolina Vukoje, Jelena Vuletić „Uticaj gaziranih pića na tvrda zubna tkiva u in vitro uslovima“

9. Branislava Velicki-Bozejac, Ivana Stojšin, Mirna Đurić, Marko Obradović, Olga Budišin „ Uticaj inhalatorne terapije na nastanak karijesnih lezija“

SMEŠTAJ

HOTEL
PUTNIKHotel Putnik

Ilije Ognjanovića 24, Novi Sad

www.hotelputnik.rs

HOTEL
MEDITERANEOHotel Mediteraneo

Ilije Ognjanovića 10, Novi Sad

www.hotelmediteraneo.rs

HOTEL
VOJVODINAHotel Vojvodina

Trg slobode 2, Novi Sad

www.hotelvojvodina.rsSvi hoteli su udaljeni na minut hoda od mesta održavanja kongresa.

Rezervaciju smeštaja vršite putem e-maila: mice@panacomp.net ili telefonom 021/466-076

Za sva dodatna pitanja, predloge i sugestije stojimo Vam na raspolaganju.

Jadranka Petrović, MICE direktor

Daniel Pinku, MICE koordinator

PANACOMP - Zemlja čuda d.o.o.

Bulevar Cara Lazara 96, 21000 Novi Sad

+381 21 466-075, 466-076, 466-077

www.panacomp.net | mice@panacomp.net

ARHIVA

KONTAKTDoc. dr Aleksandra Maletin

telefon: 021/526-120

e-mail: aleksandra.maletin@mf.uns.ac.rs

Stevan Dragosavljević, dipl. ing.- master

telefon: 021/526-120

e-mail: steva021@gmail.com

PANAKOMP - Zemlja čuda d.o.o.

telefon: 021/466-075, 021/466-076, 021/466-077

e-mail: mice@panacomp.net

Mesto održavanja Simpozijuma je Skupština grada Novog Sada, koja se nalazi u samom centru Novog Sada,
na adresi Žarka Zrenjanina broj 2.