• SIMPOZIJUM

  stomatologa i saradnika sa međunarodnim učešćem

  Novi Sad 17.-19. maj 2016.

  Informacije
  Slide 1
 • Savremeni pristup

  u ortodontskoj i restaurativnoj stomatologiji kod dece i odraslih

  Novi Sad 17. maj 2016.

  Prijava
  Slide 2
 • Savremeni pristup

  u oralnoj hirurgiji, implantologiji i parodontologiji

  Novi Sad 18. maj 2016.

  Prijava
  Slide 3
 • Savremeni pristup

  u stomatološkoj protetici

  Novi Sad 19. maj 2016.

  Prijava
  Slide 2

SIMPOZIJUM STOMATOLOGA i SARADNIKA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

 

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Klinika za stomatologiju Vojvodine, u terminu od 17 - 19. maja 2016. godine, u okviru Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem, organizuje susret najeminentnijih stručnjaka iz oblasti stomatologije iz zemlje i inostranstva.

Očekuje se prisustvo preko 800 učesnika iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Kragujevca, Banja Luke i drugih gradova, kao i iz inostranstva. U okvirima Simpozijuma održaće se stručna predavanja, radionice i poster sesije, a predavanja će održati univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz inostranstva (SAD, Engleske, Holandije, BiH, Hrvatske..) i naše zemlje.

Ove godine, mesto održavanja Simpozijuma je centralna zgrada Univerziteta (zgrada Rektorata), Ulica dr Zorana Đinđića bb, Univerzitetski kampus u Novom Sadu

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-509/2016-01 akreditovani su sledeći programi kontinuirane edukacije :

 

SIMPOZIJUM "Savremeni pristup u ortodontskoj i restaurativnoj stomatologiji kod dece i odraslih" - 17.05.2016. - akreditovan pod brojem B-846/16-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

SIMPOZIJUM "Savremeni pristup u oralnoj hirurgiji, implantologiji i parodontologiji" - 18.05.2016. - akreditovan pod brojem B-848/16-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

SIMPOZIJUM "Savremeni pristup u stomatološkoj protetici" - 19.05.2016. - akreditovan pod brojem B-847/16-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

Za svaki dan Simpozijuma, akreditovan je sledeći broj bodova :

11 bodova za predavanje po pozivu

7 bodova za poster prezentaciju

5 bodova za pasivno učešće

ORGANIZACIJA

Organizator

Klinika za stomatologiju Vojvodine

uz podršku
Medicinskog fakulteta u Novom SaduOrganizacioni odbor

Prof. dr Dubravka Marković-predsednik

Prof. dr Snežana Brkić

Doc. dr Aleksandra Maletin

MCS Stevan Dragosavljević

Doc. dr Tanja Veljović

Doc. dr Ivana Gušić

Doc. dr Miodrag Šćepanović

Asist. dr Ana Tadić

Asist. dr Danijela Đurović Koprivica

Asist. dr Isidora Nešković

Asist. dr sci stom Branka TrifkovićNaučni odbor

Prof. dr Tatjana Puškar (SRB)-predsednik

Prof. dr Rade Paravina (USA)

Prof. dr Nikola Angelov (USA)

Prof. dr Dominic Eggbeer (UK)

Prof. dr Mato Sušić (HR)

Prof. dr Sanja Umanjec-Korać (NL)

Doc. dr Valentina Veselinović (BIH)

Dr sci spec. Petar Ninkov (NOR)

Prof. dr Đorđe Petrović (SRB)

Prof. dr Duška Blagojević (SRB)

Prof. dr Larisa Blažić (SRB)

Prof. dr Vojkan Lazić (SRB)

Prof. dr Branislav Bajkin (SRB)

Doc. dr Sanja Vujkov (SRB)PRIJAVA

Cene kotizacija za učešće na Simpozijumu iznose:Broj dana učešća na Simpozijumu: 1 dan 2 dana Sva 3 dana
KOTIZACIJA - Ranija uplata do 01.04.2016. 1.200,00 RSD 2.400,00 RSD 3.600,00 RSD
KOTIZACIJA - Ranija uplata do 13.05.2016. 1.700,00 RSD 3.000,00 RSD 4.500,00 RSD
KOTIZACIJA - Uplata posle 13.05.2016. i na licu mesta 2.200,00 RSD 4.000,00 RSD 6.000,00 RSD
Uputstvo za izradu i dostavu radova:

- Jedan autor može biti prvi nosilac u najviše dva rada

- Krajnji rok za prijavljivanje radova je: 01.05.2016. godine

- Poster prezentacije odštampati (dimenzije postera 60 x 90cm)

- Sažetak rada dostaviti na priloženom formularu u dužini od maksimalno 250 reči. Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, ime prvog autora podvučeno, veličina slova 12pt, prored jednostruki, font: Times New Roman.

- Sažetak rada dostaviti na srpskom i na engleskom jeziku

- Sažetak rada dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.comElektronska prijava učešća

Elektronska prijava će biti omogućena do petka, 13.05.2016. godine!

Nakon što se prijavite i Vaša prijava bude obrađena, na unešenu email adresu će Vam stići podaci za plaćanje.

PROGRAM

Program za utorak, 17.05.2016.

Simpozijum: Savremeni pristup u ortodontskoj i restaurativnoj stomatologiji kod dece i odraslih

Moderatori (prepodne): Prof. dr Duška Blagojević i Doc. dr Milan Drobac

Moderatori (popodne): Doc. dr Sanja Vujkov i Doc. dr Igor Stojanac

Vreme Naziv Predavači
9:00 - 9:30 Registracija učesnika
9:30 - 10:00 Uticaj položaja glave na položaj i veličinu vilica i rast skeleta lica Prof. dr Đorđe Petrović, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine i
Doc. dr Vladanka Vukićević, Medicinski fakultet Univerzitet u Prištini
10:00 - 10:45 Preparacija apikalne trećine kanala-kako do endodontskog uspeha? Prof. dr Slavoljub Živković, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
10:45 - 11:00 Pauza  
11:00 - 11:45 MB2-Mit ili stvarnost Prof. dr Ljubomir Petrović, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
11:45 - 12:15 Prevencija komplikacija endodontske terapije Prof. dr Branislav Karadžić, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
12:15 - 13:15 Pauza  
13:15 - 14:00 Mogućnost primene blage sedacije u stomatologiji Doc. dr Ivana Radović, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
14:00 - 14:45 Mogućnosti i ograničenja nefarmakoloških tehnika kod nekooperativnih pacijenata Doc. dr Bojan Petrović, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
14:45 - 15:00 Pauza  
15:00 - 15:20 Biomehanički pristup u restaurativnoj stomatologiji Doc. dr Ivana Kantardžić, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu i
Prof. dr Larisa Blažić, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
15:20 - 15:40 Ponovljena endodontska terapija Asist. dr sci stom Karolina Vukoje, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu i
Prof. dr Tatjana Brkanić, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
15:40 - 16:40 Poster prezentacije


Program za sredu, 18.05.2016.

Simpozijum: Savremeni pristup u oralnoj hirurgiji, implantologiji i parodontologiji

Moderatori (prepodne): Prof. dr Branislav Bajkin i Asist. dr Ana Tadić

Moderatori (popodne): Prof. dr Milanko Đurić i Doc. dr Tanja Veljović

Vreme Naziv Predavači
9:00 - 9:30 Registracija učesnika
9:30 - 10:00 Individualni koštani graftovi Prof. dr Siniša Mirković, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
10:00 - 10:45 Sinus lift-podizanje poda maksilarnog sinusa: 20 godina posle Prof. dr Milan Jurišić, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
10:45 - 11:00 Pauza  
11:00 - 11:45 Savremeni koncepti augmentacijskih tehnika Prof. dr Mato Sušić, Stomatološki fakultet Zagreb
11:45 - 12:15 Retka oboljenja maksilofacijalne regije Prof. dr Aleksandar Kiralj, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
12:15 - 13:15 Pauza  
13:15 - 13:45 Primena savremenih aditivnih tehnologija u stomatologiji Prof. dr Dominic Eggbeer, Cardiff Metropolitan University, United Kingdom
13:45 - 14:15 Primena savremenih tehničkih sistema za izradu individualnih koštanih graftova Prof. dr Igor Budak, Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu
14:15 - 14:45 Protokol lečenja viličnog zgloba Dr sci spec. Petar Ninkov, Norwegian Directorate of Health, Dental office Oral kirurgene Kjolle&Ninkov, Norveška
14:45 - 15:15 Primena lasera male snage u terapiji rekurentnih oralnih ulceracija Prof. dr Ljiljana Kesić, Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu
15:15 - 15:30 Pauza  
15:30 - 16:00 Hirurški aspekti ugradnje implanta u estetskoj zoni Doc. dr Ivan Šarčev, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
16:00 - 16:30 Kompjutersko planiranje ugradnje implantata Prof. dr Ranko Golijanin, Zavod za stomatologiju Kragujevac, Medicinski fakultet Univerzitet u Foči
16:30 - 16:50 Dijagnostika oboljenja temporomandibularnog zgloba u svakodnevnoj stomatološkoj praksi Asist. dr sci stom Milica Jeremić-Knežević, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu i
Prof. dr Dubravka Marković, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
16:50 - 17:10 Poster prezentacije


Program za četvrtak, 19.05.2016.

Simpozijum: Savremeni pristup u stomatološkoj protetici

Moderatori (prepodne): Prof. dr Tatjana Puškar i Asist. dr Branka Trifković

Moderatori (popodne): Doc. dr Bojana Milekić i Doc. dr Ivana Gušić

Vreme Naziv Predavači
9:00 - 9:30 Registracija učesnika
9:30 - 10:00 Dentalne fasete Prof. dr Dubravka Marković, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
10:00 - 10:45 Color matching curriculum Prof. dr Rade Paravina, University of Texas School of Dentistry, Houston, USA
10:45 - 11:00 Pauza  
11:00 - 11:45 Mucogingival Plastic Surgery: An Update for the General Dentist Prof. dr Nikola Angelov, University of Texas School of Dentistry, Houston, USA
11:45 - 12:15 Komparativna studija između laserski sinterovane i livene dentalne Co-Cr legure Prof. dr Dragoslav Stamenković, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
12:15 - 13:15 Pauza  
13:15 - 14:00 Preprotetska priprema lateralnih delova gornje vilice Prof. dr Sanja Umanjec-Korać, Ademic Center for Dentistry Amsterdam, Netherlands
14:00 - 14:45 Izazovi pri cementiranju potpuno keramičkih nadokanada Prof. dr Zoran Kovač, Katedra za stomatološku protetiku, Medicinski fakultet u Rijeci
14:45 - 15:15 Porcelanske estetske restauracije Doc. dr Branislava Petronijević, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
15:15 - 15:30 Pauza  
15:30 - 16:00 Implantantno-protetska terapija bezubih pacijenata: mobilne vs fiksne zubne nadoknade Doc. dr Aleksandra Špadijer-Gostović, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
16:00 - 16:30 Savremeni cementni materijali u stomatološkoj protetici Doc. dr Valentina Veselinović, Medicinski fakultet Univerzitet u Banja Luci
16:30 - 16:50 Preporuke za primenu različitih vrsta akrilata za bazu proteze Dr sci stom. Mihal Potran, Medicinski fakultet Novi Sad i
Prof. dr Tatjana Puškar, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za stomatologiju Vojvodine
16:50 - 17:10 Od nožića do miša-put digitalne zubne tehnike Zubni tehničar Nemanja Grkinić, Zubna tehnika "Grkinić" Beograd
17:10 - 17:30 Poster prezentacije

PREDAVAČI PO POZIVU

Spisak predavača za

utorak, 17.05.2016.

Prof. dr Đorđe Petrović

Doc. dr Vladanka Vukićević

Prof. dr Slavoljub Živković

Prof. dr Ljubomir Petrović

Prof. dr Branislav Karadžić

Doc. dr Ivana Radović

Doc. dr Bojan Petrović

Doc. dr Ivana Kantardžić

Asist. dr sci stom Karolina Vukoje

Spisak predavača za

sredu, 18.05.2016.

Prof. dr Siniša Mirković

Prof. dr Milan Jurišić

Prof. dr Mato Sušić

Prof. dr Aleksandar Kiralj

Prof. dr Dominic Eggbeer

Prof. dr Igor Budak

Dr sci spec. Petar Ninkov

Prof. dr Ljiljana Kesić

Doc. dr Ivan Šarčev

Prof. dr Ranko Golijanin

Asist. dr sci stom Milica Jeremić-Knežević

Spisak predavača za

četvrtak, 19.05.2016.

Prof. dr Dubravka Marković

Prof. dr Rade Paravina

Prof. dr Nikola Angelov

Prof. dr Dragoslav Stamenković

Prof. dr Sanja Umanjec-Korać

Prof. dr Zoran Kovač

Doc. dr Branislava Petronijević

Doc. dr Aleksandra Špadijer Gostović

Doc. dr Valentina Veselinović

Dr sci stom. Mihal Potran

Nemanja Grkinić, zubni tehničar

IZLAGAČI

Prijava za izlaganje

Stomatolozi, zubni tehničari i svi oni koji su vezani uz stomatološku praksu, mogu da očekuju izložbu opreme, sredstava i materijala koji su im potrebni za rad.

U želji da prepoznate značaj ove manifestacije, pozivamo Vas da učestvujete na planiranom Simpozijumu, da blagovremenim prijavljivanjem obezbedite svoje mesto na ovom prestižnom skupu, podignete nivo Vaše stručnosti i ostvarite nove poslovne aranžmane.

 

 

SMEŠTAJ

HOTEL
PUTNIKHotel Putnik

Ilije Ognjanovića 24, Novi Sad

www.hotelputnik.rs

HOTEL
MEDITERANEOHotel Mediteraneo

Ilije Ognjanovića 10, Novi Sad

www.hotelmediteraneo.rs

HOTEL
VOYAGERHotel Voyager

Stražilovska 16, Novi Sad

www.voyagerns.co.rsSvi hoteli su udaljeni na minut hoda od mesta održavanja kongresa.

Rezervaciju smeštaja vršite putem e-maila: mice@panacomp.net ili telefonom 021/466-076

Za sva dodatna pitanja, predloge i sugestije stojimo Vam na raspolaganju.

Jadranka Petrović, MICE direktor

Daniel Pinku, MICE koordinator

PANACOMP - Zemlja čuda d.o.o.

Bulevar Cara Lazara 96, 21000 Novi Sad

+381 21 466-075, 466-076, 466-077

www.panacomp.net | mice@panacomp.net

ARHIVA

- 2015 -Četvrtak, 04. 06. 2015. - "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi"

Petak, 05. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I"

Subota, 06. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 04-06.6.2015. godine u Skupštini grada Novog Sada.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi" registrovalo se 542 učesnika, drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I" registrovalo se 542 učesnika, a trećeg dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II" registrovalo se 502 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova Srbije.

- 2014 -Petak, 30. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u stomatologiji"

Subota, 31. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 30-31.5.2014. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Savremeni protokoli rada u stomatologiji" registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji" registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2013 -Petak, 10. 05. 2013. - "Novi restaurativni materijali"

Subota, 11. 05. 2013. - "Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 10-11.5.2013. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom “Novi restaurativni materijali” registrovalo se 736 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom “Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji” registrovalo se 761 učesnik iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2012 -Petak, 01. 06. 2012. - "Estetika u restaurativnoj stomatologiji"

Subota, 02. 06. 2012. - "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 01-02.6.2012. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Estetika u restaurativnoj stomatologiji" registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata" registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2011 -Petak, 27. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti restaurativne stomatologije"

Subota, 28. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti hirurgije i implantologije u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 27-28.5.2011. godine u Kongresnom centru "Master" na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Na Simpozijumu je bilo registrovano 750 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2010 -27 - 29. 05. 2010.

Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem održan je u Kongresnom centru "Master" pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vlade Vojvodine.

Simpozijum je jedan od najznačajnijih događaja iz te oblasti ove godine u Srbiji. Više od 600 učesnika iz zemlje i inostranstva prisustvovalo je stručnim predavanjima i radionicama.

Predavanja su održali univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Makedonije i Srbije.

Organizatori skupa bili su Klinika za stomatologiju Vojvodine, Akademija medicinskih nauka SLD, Stomatološki fakultet u Beogradu, Sekcija za stomatologiju DLV SLD, Udruženje stomatologa Srbije i Novosadski sajam.

Učesnici Simpozijuma su na štandovima u Kongresnom centru predstavili aktuelnu opremu, materijale, programe i proizvode neophodne u stomatologiji i specifične za njene oblasti: prevenciju, hirurgiju, bolesti zuba, parodontologiju, protetiku i ortodonciju.

KONTAKTDoc. dr Tanja Veljović

telefon: 021/526-120

e-mail: tanja.veljovic@mf.uns.ac.rs

Stevan Dragosavljević, dipl. ing.- master

telefon: 021/526-120

e-mail: steva021@gmail.com

PANAKOMP - Zemlja čuda d.o.o.

telefon: 021/466-075, 021/466-076, 021/466-077

e-mail: mice@panacomp.net

Mesto održavanja Simpozijuma je centralna zgrada Univerziteta (zgrada Rektorata), koja se nalazi u Univerzitetskom kampusu Novog Sada, na adresi Ulica dr Zorana Đinđića bb.