• MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

  STOMATOLOGA I SARADNIKA

  Novi Sad 8.-9. jun 2017.

  Informacije
  Slide 1
 • PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE

  U RESTAURATIVNOJ I ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

  Novi Sad 8. jun 2017.

  Prijava
  Slide 2
 • PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE

  U ORALNOJ HIRURGIJI I REGENERATIVNOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

  Novi Sad 9. jun 2017.

  Prijava
  Slide 3

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM STOMATOLOGA i SARADNIKA

PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

 

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Klinika za stomatologiju Vojvodine, u terminu od 8 - 9. juna 2017. godine, u okviru Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika, organizuje susret najeminentnijih stručnjaka iz oblasti stomatologije iz zemlje i inostranstva.

Očekuje se prisustvo preko 500 učesnika iz Beograda, Novog Sada, Subotice i drugih gradova, kao i iz inostranstva. U okvirima Simpozijuma održaće se stručna predavanja, radionice i poster sesije, a predavanja će održati univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz inostranstva i naše zemlje.

Ove godine, mesto održavanja Simpozijuma je HOTEL PARK, Ulica Novosadskog sajma 35, Novi Sad

 

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-4320/2016-01 akreditovani su sledeći programi kontinuirane edukacije :

SIMPOZIJUM "PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U RESTAURATIVNOJ I ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA" - 08.06.2017. - akreditovan pod brojem B-1018/17-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

SIMPOZIJUM "PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U ORALNOJ HIRURGIJI I REGENERATIVNOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA" - 09.06.2017. - akreditovan pod brojem B-1019/17-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

Za svaki dan Simpozijuma, akreditovan je sledeći broj bodova :

10 bodova za predavanje po pozivu

9 bodova za usmenu prezentaciju

7 bodova za poster prezentaciju

6 bodova za pasivno učešće

 

Sve dodatne infomacije će biti objavljene u najkraćem roku na našem web-sajtu i facebook stranici:

HTML tutorial

Hvala na razumevanju.

ORGANIZACIJA

Organizator

Klinika za stomatologiju VojvodineOrganizacioni odbor

Prof. dr Duška Blagojević-predsednik

Prof. dr Snežana Brkić

Prof. dr Dubravka Marković

Prof. dr Milanko Đurić

Doc. dr Sanja Vujkov

MCS Stevan Dragosavljević

Prof. dr Predrag Vučinić

Doc. dr Milan Drobac

Doc. dr Ivan Šarčev

Asist. dr Isidora Nešković

Doc. dr Miloš Čanković

Prof. dr Ivan Tušek

Doc. dr Bojana Ramić

Zorana Renčević, stom. sestraNaučni odbor

Prof. dr Tatjana Puškar-predsednik

Prof. dr Bojan Petrović

Prof. dr Ljubomir Petrović

Prof. dr Siniša Mirković

Prof. dr Branislav Bajkin

Dr Aleksandar Dimkov (MKD)

Prof. dr Sedin Kobašlija (BiH)

Prof. dr Ivana Stojšin

Doc. dr Tamara Perić

Doc. dr Bojana Milekić

Doc. dr Milica Jeremić KneževićPoziv Organizatora na druženje:

PRIJAVA

Cene kotizacija za učešće na Simpozijumu iznose:Broj dana učešća na Simpozijumu: 1 dan oba dana
KOTIZACIJA - Ranija uplata do 10.05.2017. 1.700,00 RSD 3.000,00 RSD
KOTIZACIJA - Uplata posle 10.05.2017. i na licu mesta 2.000,00 RSD 3.500,00 RSD

Specijalna pogodnost:

NA 5 UPLAĆENIH KOTIZACIJA 6-a JE GRATIS

Uputstvo za izradu i dostavu radova:

Poster prezentacija:

- Krajnji rok za prijavljivanje poster prezentacija i dostavu sažetka je: 10.05.2017. godine.

- Jedan autor može biti prvi nosilac u najviše dva rada

- Sažetak poster prezentacije dostaviti na priloženom formularu u dužini od maksimalno 250 reči. Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, ime prvog autora podvučeno, veličina slova 12pt, prored jednostruki, font: Times New Roman.

- Sažetak rada dostaviti na srpskom, e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com

- Posteri će biti prezentovani u elektronskom obliku kao - e-posteri (E-posteri su elektronska verzija/PDF poster prezentacije)

- E-poster može da sadrži tekst, slike, grafikone, sheme, tabele, ali NE i audio, video prezentaciju, web sajtove, animirane priloge ili serijske animacije.

- Osoba koja prezentuje e-poster treba da pripremi jedan slajd u Microsof Power Point-u, koji će biti prikazan na monitoru veličine 27"-32". Prezentacija treba da ima "landscape-pejzažnu" orijentaciju, veličina ekrana 16:9. Pri pisanju koristiti vrstu slova Times New Roman, veličina slova 14pt ili veća. (*da bi podesili orijentaciju slajda (landscape-pejzažnu orijentaciju) u Power Pointu 2007/2010 pratite sledeće korake: 1. Označite Design na menu tab, 2. Klknite na Page Setup i označite On-Screen show (16:9) kao Landscape).

- Sve slike i tabele treba da budu u sastavu dokumenta sa naznačenim naslovom. Molimo Vas osigurajte anonimnost osoba na slikama i fotografijama.

- Sve poslate (preuzete) prezentacije će biti objavljene u PDF formatu kao posebna poster prezentacija (ne treba da imate dodatne slajdove - samo jedan). Takođe, molimo Vas da omogućite otvaranje dokumenata i ne postavljate lozinke na isti.

- Veličina dokumenta ne sme da bude veća od 10 Megabajta.

- E-poster dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com najkasnije do 01.06.2017. godineElektronska prijava učešća

Elektronska prijava više nije moguća, ali se možete registrovati na licu mesta!

PROGRAM

Ovde možete da preuzmete materija za SIMPOZIJUM 2017.:

Program za četvrtak, 08.06.2017.

Simpozijum: PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U RESTAURATIVNOJ I ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

Moderatori (prepodne): Prof. dr Dubravka Marković i Prof. dr Ljubomir Petrović

Moderatori (popodne): Prof. dr Ivana Stojšin i Prof. dr Bojan Petrović

Vreme Naziv Predavači
09:00 - 09:30 Registracija učesnika
09:30 - 09:50 Veština komunikacije u stomatološkoj ordinaciji-znanje ili prirodni talenat Prof. dr Duška Blagojević, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
09:50 - 10:10 Savremeni multidisciplinarni pristup u terapiji pacijenata sa hemofilijom Doc. dr Sanja Vujkov, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
10:10 - 10:40 Istine i zablude u lečenju progenog zagrižaja Prof. dr Predrag Vučinić, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
10:40 - 11:10 Primena kompozita u dečjoj stomatologiji Asist. dr Miloš Beloica, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
11:10 - 11:40 Koferdam i kako ga savladati Doc. dr Vesna Miletić, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
11:40 - 12:00 Oralne lezije, indikatori HIV infekcije Doc. dr Ivana Gušić, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
12:00 - 12:20 Obim i sadržaj rada stomatološke zdravstvene zaštite kod izabranog stomatologa Dr. Sanda Končar, Dom zdravlja Novi Sad, Republika Srbija
12:20 - 12:40 Opšta anestezija za stomatološke intervencije kod dece Doc. dr Anna Uram Benka, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
12:40 - 13:00 Zašto se zadovoljiti sa 20%, kada možete ponuditi pacijentima zaštitu 100% usne duplje? (Sponzorsko predavanje - Colgate) Doc. dr Sanja Vujkov, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
13:00 - 14:00 Poster prezentacije  
14:00 - 14:30 Principi i pravila saradnje polivalentnih stomatologa i specijaliste endodoncije Doc. dr Igor Stojanac, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
14:30 - 15:00 Estetika i dugotrajnost kompozitnih restauracija Doc. dr Anja Baraba, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska
15:00 - 15:30 Savremeni principi opturacije kanala korena zuba Doc.dr Milan Drobac, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
15:30 - 16:00 Nove tehnologije u dentalnoj medicini-sinergija CBCT-a, optičkih pomagala i dentalnih lasera u svakodnevnoj praksi Dr sci. Damir Šnjarić, Katedra za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska
16:00 - 16:30 Amtimikrobni glas jonomer cementi, stvarnost ili fikcija Doc. dr Aleksandar Dimkov, Stomatološki fakultet, Univerzitet "Sv. Ćiril i Metodij", Skopje, Republika Makedonija
16:30 - 17:00 Indirektne restauracije,prioriteti ili mogućnosti izbora u eri estetske stomatologije Doc. dr Bojana Milekić, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
17:00 - 17:30 Karijes u mliječnoj denticiji- dijagnostika, terapija, prognoza Prof. dr Sedin Kobašlija, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Katedra za dečju i preventivnu stomatologiju, Republika Bosna i Hercegovina
17:30 - 18:00 Etiologija, klinička slika i mogućnost konzervativne sanacije erozije zuba Dr sci. Branka Velicki Bozejac, Stomatološka poliklinika “Dentaland” Novi Sad, Republika Srbija
18:00 - 18:30 Diskusija  


Program za petak, 09.06.2017.

Simpozijum: PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U ORALNOJ HIRURGIJI I REGENERATIVNOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

Moderatori (prepodne): Prof. dr Srećko Selaković i Prof. dr Milanko Đurić

Moderatori (popodne): Prof. dr Tatjana Puškar i Prof. dr Siniša Mirković

Vreme Naziv Predavači
09:00 - 09:30 Registracija učesnika
09:30 - 10:00 Krune na implantima - razlozi kliničkih neuspjeha Doc. dr Valentina Veselinović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
10:00 - 10:30 Maksilofacijalna hirurgija u funkciji stomatološke rehabilitacije Doc. dr Borislav Markov, Klinički centar Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
10:30 - 11:00 Implantološko zbrinjavanje pacijenata sa izraženom resorpcijom alveolarnog grebena gornje i donje vilice u bočnoj regiji Prof. dr Branislav Bajkin, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
11:00 - 11:30 Anodoncija lateralnog sekutića gornje vilice- terapijske mogućnosti Doc. dr Ivan Šarčev, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
11:30 - 12:00 Upotreba različitih vrsta membrana u koštanoj augmentaciji Dr Fedor Marijanski, specijalista oralne hirurgije, Stomatološka ordinacija “dr Fedor Marijanski” Novi Sad, Republika Srbija
12:00 - 12:30 Minimalno invazivne opcije u atrofičnoj kosti Dr Branislav Čukić, stomatološka poliklinika „Oral B Čukić“ Novi Sad, Republika Srbija
12:30 - 13:00 Mukogingivalne anomalije - etiologija, značaj i terapijske mogućnosti Prof. dr Milanko Đurić, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
13:00 - 14:00 Poster prezentacije  
14:00 - 14:30 Mesto podloge u eri savremene adhezivne stomatologije Prof. dr Dejan Marković, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
14:30 - 15:00 Stomatologija i pravo- veštačenje ukupno pretrpljenih bolova Prof. dr Srećko Selaković, redovni profesor, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
15:00 - 15:30 Hibridne nadoknade u stomatološkoj protetici- strategije za savršen rezultat Asist. dr Branka Trifković, Klinika za Stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
15:30 - 16:00 Višegodišnji klinički rezultati primene lasera u orofacijalnoj regiji Prim dr sci. Radojka Delić, Privatna stomatološka ordinacija “Delić”, Novi Sad, Republika Srbija
16:00 - 16:20 Određivanje boje zuba- smernice i preporuke Doc. dr Aleksandra Maletin, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
16:20 - 16:40 Apsolutno uporište sa ortodontskim mini implantima Dr Miodrag Popov, Stomatološka ordinacija „Helios KA“, Novi Sad, Republika Srbija
16:40 - 17:10 Primjena plazme bogate faktorima rasta u svakodnevnoj stomatološkoj praksi Doc. dr Marko Matijević, Medicinski Fakultet Osijek, Republika Hrvatska
17:10 - 17:30 Klinička primena termovizije u ispitivanju vazodilatacije i vazokonstrikcije krvnih sudova pod uticajem razlicitih lokalnih anestetika Asist. dr Igor Đukić, Medicinski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
17:30 - 18:00 Kvalitet života pacijenata trećeg životnog doba pre i posle sanacije stomatoprotetičkim radovima Prof. dr Ljubiša Džambas, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
18:00 - 18:30 Diskusija  


PREDAVAČI PO POZIVU

Spisak predavača za

četvrtak, 08.06.2017.

Prof. dr Duška Blagojević

Doc. dr Sanja Vujkov

Prof. dr Predrag Vučinić

Asist. dr Miloš Beloica

Doc. dr Vesna Miletić

Doc. dr Ivana Gušić

Dr. Sanda Končar

Doc. dr Anna Uram Benka

Doc. dr Sanja Vujkov

Doc. dr Igor Stojanac

Doc. dr Anja Baraba

Doc. dr Milan Drobac

Dr sci. Damir Šnjarić

Doc.dr Aleksandar Dimkov

Doc. dr Bojana Milekić

Prof. dr Sedin Kobašlija

Dr sci. Branka Velicki Bozejac

Spisak predavača za

petak, 09.06.2017.

Doc. dr Valentina Veselinović

Prof. dr Milanko Đurić

Doc. dr Borislav Markov

Prof. dr Branislav Bajkin

Doc. dr Ivan Šarčev

Dr Fedor Marijanski

Dr Branislav Čukić

Prof. dr Muhamed Ajanović

Prof. dr Dejan Marković

Prof. dr Srećko Selaković

Asist. dr Branka Trifković

Prim dr sci. Radojka Delić

Doc. dr Aleksandra Maletin

Dr Miodrag Popov

Doc. dr Marko Matijević

Asist. dr Igor Đukić

Prof. dr Ljubiša Džambas

IZLAGAČI

Prijavaljeni izlagači

Stomatolozi, stomatološke sestre, zubni tehničari i svi oni koji su vezani uz stomatološku praksu, mogu da očekuju izložbu opreme, sredstava i materijala koji su im potrebni za rad.

 

Svoje mesto na ovogodišnjem Međunarodnom Simpozijumu, obezbedili su:

 

 

PREZENTACIJE POSTERA

ProgramČetvrtak, 08.06.2017. god.:


Moderatori e-poster prezentacije: Doc. dr Bojana Milekić i Doc. dr Aleksandra Maletin


1. Ramić Bojana, Premović Milica, Vukoje Karolina, Stojanac Igor, Drobac Milan, Petrović Ljubomir “KVALITET MARGINALNE ADAPTACIJE KONVENCIONALNOG U POREĐENJU SA BULK-FILL KOMPOZITNIM ISPUNIMA“

2. Selma Jakupović, Alma Konjhodžić, Lajla Hasić-Branković, Samra Korać, Irmina Tahmiščija, Aida Džanković, Alma Gavranović-Glamoč „ISPITIVANJE KVALITETA OBRADE ENDOBLOKOVA UPOTREBOMRAZLIČITIH SISTEMA MAŠINSKIH IGALA“

3. Mirjana Perin, LjubicaPavlović-Trifunović, Anamarija Štrbac, Jelena Galović, Milica Šipovac, Duška Blagojević „ADHEZIVNI MOST KAO ESTETSKO I FUNKCIONALNO REŠENJE AVULZIJA KOD DECE (prikaz slučaja)“

4. Anamarija Štrbac, Mirjana Perin, Jelena Komšić, Ljubica Pavlović Trifunović, Dragana Okuka, Duška Blagojević „UPOTREBA FLOURIDA SREDNJE KONCENTRACIJE KOD DECE“

5. Ljubica Pavlović Trifunović , Sanja Milkov, Jelena Galović, Anamarija Štrbac, Mirjana Perin, Duška Blagojević „RAZLOZI JAVLJANJA NA PRVI STOMATOLOŠKI PREGLED- UPOREDNA ANALIZA KROZ DVA PETOGODIŠNJA PERIODA“

6. Snežana Brcanski, Klara Fekete1, Mirjana Đorđević1, Duška Blagojević „KOMPLIKACIJE NELEČENE LATERALNE LUKSACIJE STALNOG SEKUTIĆA“

7. Ivan Vukosavljević, Jelena Vukosavljević, Marko Jeremić, Dušan Petrović, Ana Vuković „POTREBE PACIJENATA U SISTEMU STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“

8. Jelena Vukosavljević, Ivan Vukosavljević, Marko Jeremić, Dušan Petrović, Ana Vuković „TRUDNICE U SISTEMU STOMATOLOŠKE ZAŠTITE“

9. Marko Jeremić, Dušan Petrović, Jelena Vukosavljević, Ivan Vukosavljević, Ana Vuković „FRAKTURE ZUBA I KONZERVATIVAN PRISTUP U ZBRINJAVANJU“

10. Jelena Galović, Sanja Milkov, Mirjana Perin, Jelena Nikolić Ivošević, Tatjana Vukojević, Bojan Petrović „DUGOTRAJNI POVOLJAN ISHOD KOMPLIKOVANE VIŠESTRUKE POVREDE VEĆEG BROJA ZUBA“

11. Jelena Nikolić Ivošević, Jelena Galović, Mirjana Perin, Sanja Milkov, Tatjana Vukojević, Bojan Petrović „TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI VIŠESTRUKE FRAKTURE KORENA ZUBA“

12. Vera Batanjski, Sanja Vujkov, Jelena Komšić, Isidora Nešković, Dragana Okuka „KOMPLIKOVANA KRUNIČNO - KORENSKA FRAKTURA GORNJEG CENTRALNOG SEKUTIĆA. PRIKAZ SLUČAJA“

13. Isidora Nešković, Igor Stojanac, Sanja Vujkov ,Nemanja Nešković, Duška Blagojević „TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI KOD KOMPLIKACIJA FRAKTURA ZUBA II I III KLASE“

14. Jelena Komšić, Sanja Vujkov, Isidora Nešković, Bojan Petrović, Duška Blagojević, Vera Batanjski, Anamarija Štrbac „SAVREMENE METODE ZA DIJAGNOSTIKU KARIJESA“

15. Tatjana Vukojević , Mirjana Perin, Ljubica Pavlović-Trifunović, Sanja Milkov, Ivana Gušić, Bojan Petrović „MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U ZBRINJAVANJU KOMPLIKOVANE KOSE FRAKTURE GORNJEG LATERALNOG SEKUTIĆA“

16. Branko N. Nikolić, Ivor Tomek, Sabina Štefanović „MULTIDISCIPLINARNOM PREDPROTETSKOM PRIPREMOM DO ZADOVOLJNOG PACIJENTA“

17. Milica Jeremić Knežević, Dubravka Marković, Aleksandar Knežević, Daniela Đurović Koprivica, Jovana Laban, Bojana Pivaš, Tatjana Puškar „IZRADA STABILIZACIONOG MIČIGEN SPLINTA KOD PACIJENTA SA HRONIČNIM BOLOM U PREDELU TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA -PRIKAZ SLUČAJA“

18. Branko N. Nikolić , Sabina Štefanović, Ivor Tomek „KERAMIČKOM NADOGRADNJOM I KRUNICOM MINIMALNO INVAZIVNO U ESTETSKOJ ZONI“

19. Jelena Pantelinac , Tatjana Jovanović Ilić, Bojan Petrović, Marija Jevtić „DENTALNI STATUS I PRISUSTVO PROTETIČKIH NADOKNADA U ODNOSU NA SOCIOEKONOMSKE FAKTORE KOD ŽENA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA“

20. Daniela Đurović Koprivica, Milica Jeremić Knežević, Bojana Milekić, Bojana Pivaš, Jovana Laban, Igor Budak, Tatjana Puškar „TEHNOLOGIJA MERENJA TAČNOSTI OTISNUTIH POVRŠINA KONVENCIONALNIM METODAMA U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI“

21. Jovana Laban, Bojana Milekić, Daniela Đurović-Koprivica, Bojana Pivaš, Milica Jeremić-Knežević, Tatjana Puškar „REHABILITACIJA KREZUBOG PACIJENTA DIREKTNIM KOMPOZITNIM MOSTOM OJAČANIM STAKLENIM VLAKNIMA - studija in vitro“

22. Milena Kostić, Jelena Rajković, Marko Igić, Nikola Gligorijević „ADHERENTNA SPOSOBNOST AKRILATNIH MATERIJALA –IN VIVO STUDIJA“


Petak, 09.06.2017. god.:


Moderatori e-poster prezentacije: Doc. dr Milica Jeremić Knežević i Doc. dr Ivan Šarčev


1. Bojana Pivaš, Vesna Kojić, Jovana Laban, Daniela Đurović-Koprivica, Bojana Milekić, Milica Jeremić Knežević, Tatjana Puškar „IN VITRO TESTIRANJE CITOTOKSIČNIH EFEKATA MATERIJALA KOJI SE PRIMENJUJE U REGENERATIVNOJ I REKONSTRUKTIVNOJ STOMATOLOGIJI“

2. Kristina Vicko , Tatjana Puškar, Željko Santoši, Igor Budak, Dominic Eggbeer „3D TEHNOLOGIJA KOD IZRADE MOBILNIH APARATA“

3. Škrbić Dejan , Petronijević Branislava, Drobac Milan „ PRIMENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U TERAPIJI - PRIKAZ SLUČAJA“

4. Mila Kovačević, Branislava Petronijević, Radovan Hudak „ISPITIVANJE KVALITETA ADAPTACIJE FIKSNIH ZUBNIH NADOKNADA“

5. Nebojša Šinka, Branislava Petronijević, Nikola Milić „DIGITALNI OTISAK“

6. Radoslava Ninkov, Branislava Petronijević, Petar Ninkov „ZNAČAJ MESTA KONTAKTNE TAČKE NA INTERDENTALNU PAPILU KOD IZRADE KRUNICA NA IMPLANTATIMA“

7. Ivan Drobnjak , Anja Sekulić, Milan Kresoja, Dražen Kuprešanin, Dr Tijana Delić, Siniša Mirković „PRIMENA HELBO TERAPIJE U KONTROLI INFEKCIJA“

8. Dražen Kuprešanin, Tijana Delić, Milan Kresoja, Anja Sekulić, Ivan Drobnjak, Jelena Pušibrk, Ivan Šarčev, Siniša Mirković „FOLIKULARNE CISTE U PREMOLARNOJ REGIJI“

9. Jelena Pušibrk Višnjički, Milan Kresoja, Anja Sekulić, Aleksandar Drobnjak, Tijana Delić, Dražen Kuprešanin, Siniša Mirković „CBCT 3D DIJAGNOSTIKA IMPAKTIRANIH ZUBA“

10. Milena Grba, Jelena Rali, Branislav Bajkin „STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA ALERGIJSKIM REAKCIJAMA NA LOKALNE ANESTETIKE“

11. Milan Kresoja, Jelena Pušibrk, Anja Sekulić, Ivan Drobnjak, Tijana Delić, Drazen Kuprešanin, Siniša Mirković „LATERALNI SINUS LIFT I UGRADNJA IMPLANTATA“

12. Tijana Delić, Danka Delić Mačvanin, Dražen Kuprešanin, Nemanja Nešković, Ivan Šarčev „UKLANJANJE FIBROMA DIODNIM LASEROM – PRIKAZ SLUČAJA“

13. Velibor Trgovčić, Nikola Mitrović, Branislav Bajkin „PRINCIPI ORALNOHIRURŠKOG RADA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD OSTEONEKROZE VILIČNIH KOSTIJU KAO KOMPLIKACIJE UPOTREBE BISFOSFONATA“

14. Dražena Cigić Mladenović, Branislav Bajkin „STOMATOLOŠKI PRISTUP PACIJENTIMA SA DIJAGNOZOM PORFIRIJE“

15. Nebojša Ničić , Ivana Gušić, Tanja Veljović, Jelena Mirnić, Milanko Đurić „PERIFERNI OSTEOM MAKSILE-PRIKAZ SLUČAJA“

16. Anja Sekulić, Milan Kresoja, Jelena Pušibrk, Ivan Drobnjak, Tijana Delić, Dražen Kuprešanin, Siniša Mirković „ULOGA I MESTO PREPROTETSKIH ZAHVATA U FUNKCIONALNO-ESTETSKOJ REHABILITACIJI PACIJENATA“

17. Nešković Nemanja, Nešković Isidora, Delić Tijana, Kuprešanin Dražen, Šarčev Ivan „FRAKTURA TUBERA MAKSILE – PRIKAZ SLUČAJA“

18. Nikola Mitrović, Velibor Trgovčić, Branislav Bajkin „ORALNOHIRURŠKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA KOJI UZIMAJU NOVE ORALNE ANTIKOAGULANTNE LEKOVE“

19. Marijan Milojević, Ivana Gušić, Tanja Veljović, Jelena Mirnić, Milanko Đurić „KORONARNO POMERENI REŽANJ U ZBRINJAVANJU MULTIPLIH GINGIVALNIH RECESIJA“

20. Ivana Demko Rihter, Ivana Grubor, Jovana Selaković, Predrag Vučinić, Đorđe Petrović, Stojan Ivić „PREDNOSTI PRIMENE 3D SKENERA I KOMPJUTERSKE DIJAGNOSTIKE U ORTODONCIJI“

21. Jovana Selaković, Pavle Elor, Marija Arnaudova, Stojan Ivić, Đorđe Petrović, Predrag Vučinić „POVOLJNI TERAPIJSKI EFEKTI BRZE EKSPANZIJE NEPCA KOD PACIJENTA SA PREKIDIMA DISANJA U TOKU SNA – Prikaz slučaja“

22. Tihomir Magazin, Slobodan Nikolić, Mihajlo Magazin „PLASTIKA MAKSILARNOG SINUSA NAKON CISTEKTOMIJE“

SMEŠTAJ

HOTEL PARK

 

Hotel Park

Novosadskog sajma 35, Novi Sad

http://www.hotelparkns.com

Ove godine možemo da Vam ponudimo smeštaj u Hotelu Park, na samom mestu gde se i održava Simpozijum

Rezervaciju smeštaja vršite putem e-maila: mice@panacomp.net ili telefonom 021/466-076

Za sva dodatna pitanja, predloge i sugestije stojimo Vam na raspolaganju.

Jadranka Petrović, MICE direktor

Daniel Pinku, MICE koordinator

PANACOMP - Zemlja čuda d.o.o.

Bulevar Cara Lazara 96, 21000 Novi Sad

+381 21 466-075, 466-076, 466-077

www.panacomp.net | mice@panacomp.net

 

ARHIVA

- 2016 -Utorak, 17.05.2016. - "Savremeni pristup u ortodontskoj i restaurativnoj stomatologiji kod dece i odraslih"

Sreda, 18.05.2016. - "Savremeni pristup u oralnoj hirurgiji, implantologiji i parodontologiji"

Četvrtak, 19.05.2016. - "Savremeni pristup u stomatološkoj protetici"

Zahvaljujemo se svim učesnicima Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem održanog u terminu od 17-19.05.2016. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, što ste svojim prisustvom upotpunili ovu manifestaciju.

Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast organizovati ovakav međunarodni skup.

- 2015 -Četvrtak, 04. 06. 2015. - "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi"

Petak, 05. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I"

Subota, 06. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 04-06.6.2015. godine u Skupštini grada Novog Sada.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi" registrovalo se 542 učesnika, drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I" registrovalo se 542 učesnika, a trećeg dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II" registrovalo se 502 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova Srbije.

- 2014 -Petak, 30. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u stomatologiji"

Subota, 31. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 30-31.5.2014. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Savremeni protokoli rada u stomatologiji" registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji" registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2013 -Petak, 10. 05. 2013. - "Novi restaurativni materijali"

Subota, 11. 05. 2013. - "Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 10-11.5.2013. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom “Novi restaurativni materijali” registrovalo se 736 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom “Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji” registrovalo se 761 učesnik iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2012 -Petak, 01. 06. 2012. - "Estetika u restaurativnoj stomatologiji"

Subota, 02. 06. 2012. - "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 01-02.6.2012. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Estetika u restaurativnoj stomatologiji" registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata" registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2011 -Petak, 27. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti restaurativne stomatologije"

Subota, 28. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti hirurgije i implantologije u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 27-28.5.2011. godine u Kongresnom centru "Master" na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Na Simpozijumu je bilo registrovano 750 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2010 -27 - 29. 05. 2010.

Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem održan je u Kongresnom centru "Master" pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vlade Vojvodine.

Simpozijum je jedan od najznačajnijih događaja iz te oblasti ove godine u Srbiji. Više od 600 učesnika iz zemlje i inostranstva prisustvovalo je stručnim predavanjima i radionicama.

Predavanja su održali univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Makedonije i Srbije.

Organizatori skupa bili su Klinika za stomatologiju Vojvodine, Akademija medicinskih nauka SLD, Stomatološki fakultet u Beogradu, Sekcija za stomatologiju DLV SLD, Udruženje stomatologa Srbije i Novosadski sajam.

Učesnici Simpozijuma su na štandovima u Kongresnom centru predstavili aktuelnu opremu, materijale, programe i proizvode neophodne u stomatologiji i specifične za njene oblasti: prevenciju, hirurgiju, bolesti zuba, parodontologiju, protetiku i ortodonciju.

KONTAKTPANAKOMP - Zemlja čuda d.o.o.

telefon: 021/466-075, 021/466-076, 021/466-077

e-mail: mice@panacomp.net

Prof. dr Bojan Petrović

telefon: 021/526-120 lok 17.

e-mail: bojan.petrovic@mf.uns.ac.rs

Stevan Dragosavljević, dipl. ing.- master

telefon: 021/526-120 lok 14.

e-mail: steva021@gmail.com

Mesto održavanja Simpozijuma je kongresna sala jednog od najlepših novosadskih hotela, Hotel Park, koja se nalazi na adresi Novosadskog sajma 35, u Novom Sadu