• MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

  STOMATOLOGA I SARADNIKA

  Novi Sad 7-8. jun 2018.

  Informacije
  Slide 1
 • Prvi dan Simpozijuma

  SAVREMENI KONCEPTI ENDODONTSKE – In Memoriam PROF. DR TATJANA BRKANIĆ I ORTODONTSKE TERAPIJE

  Novi Sad 7. jun 2018.

  Prijava
  Slide 2
 • Drugi dan Simpozijuma

  SAVREMENI KONCEPT DENTOALVEOLARNE REHABILITACIJE

  Novi Sad 8. jun 2018.

  Prijava
  Slide 3

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM STOMATOLOGA i SARADNIKA

2018, NOVI SAD

 

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Klinika za stomatologiju Vojvodine zajedno sa Stomatološkom komorom Srbije u terminu od 7. - 8. juna 2018. godine, u okviru Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika, organizuje susret najeminentnijih stručnjaka iz oblasti stomatologije iz zemlje i inostranstva.

Očekuje se prisustvo preko 500 učesnika iz Beograda, Novog Sada, Subotice i drugih gradova, kao i iz inostranstva. U okvirima Simpozijuma održaće se stručna predavanja, radionice i poster sesije, a predavanja će održati univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz inostranstva i naše zemlje.

Ove godine, mesto održavanja Simpozijuma je HOTEL PARK, Ulica Novosadskog sajma 35, Novi Sad

 

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije akreditovani su sledeći programi kontinuirane edukacije :

SIMPOZIJUM "SAVREMENI KONCEPTI ENDODONTSKE – In Memoriam PROF. DR TATJANA BRKANIĆ I ORTODONTSKE TERAPIJE" - 07.06.2018. - akreditovan pod brojem B-1178/18-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

SIMPOZIJUM "SAVREMENI KONCEPT DENTOALVEOLARNE REHABILITACIJE" - 08.06.2018. - akreditovan pod brojem B-1179/18-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

Za svaki dan Simpozijuma, očekuje se da bude akreditovan sledeći broj bodova :

10 bodova za predavanje po pozivu

7 bodova za poster prezentaciju

6 bodova za pasivno učešće

 

ORGANIZACIJA

Organizator

Klinika za stomatologiju Vojvodine

Stomatološka komora SrbijeOrganizacioni odbor

Prof. dr Tatjana Puškar-predsednik

Dr spec Čedomir Pantelić

Dr spec Ljiljana Milanović

Stevan Dragosavljević, dipl. ing.

Maja Kovačević

Prof. dr Dubravka Marković

Prof. dr Predrag Vučinić

Doc. dr Branislava Petronijević Šarčev

Doc. dr Milan Drobac

Dr Tijana Lainović

Doc. dr Jelena Mirnić

Asist. dr Isidora Nešković

Dr Jovana Laban TerzijaNaučni odbor

Doc. dr Aleksandra Maletin-predsednik

Prof. dr Larisa Blažić

Prof. dr Ljubomir Petrović

Prof. dr Slavoljub Živković

Prof. dr Stjepan Špalj (HR)

Doc. dr Lejla Redžepagić Vražalica (BiH)

Doc. dr Aleksandra Đeri (R.Srpska)

Asist. dr Simona Hategan (RO)

Doc. dr Valentina Veselinović (R.Srpska)

Prof. dr Igor Stojanac

Doc. dr Bojana Milekić

Prof. dr Enita Nakaš (BiH)

Dr sci Tamara Bošković-Brkanović (CG)

Doc. dr Stojan IvićPoziv Organizatora na druženje: Svečana večera će se održati u restoranu Stari Krovovi, Novosadski put 115, 07.06.2018. od 20č do 01č posle ponoći. Svi zainteresovani mogu kupiti vaučere u iznosu od 2000 RSD na registracionom pultu Simpozijuma. Hvala Vam!

PRIJAVA

Za stomatologe članove Stomatološke komore Srbije, koji redovno izmiruju obaveze prema komori

UČEŠĆE NA SIMPOZIJUMU JE BESPLATNO


Da biste iskoristili pogodnost besplatnog učešća na Simpozijumu, neophodno je da se prijavite do 10.05.2018. godine.

Prijavu treba da izvršite pozivom Stomatološke komore Srbije na broj: 021/6615-307 i 069/1421-304

Ili slanjem poruke sa Vašim podacima na email ogranak.ns@stomkoms.org.rs


Cene kotizacija za stomatologe koji nisu redovno izmirivali obaveze prema Stomatološkoj komori Srbije za učešće na Simpozijumu iznose:

Broj dana učešća na Simpozijumu: 1 dan oba dana
KOTIZACIJA - Ranija uplata do 10.05.2018. 1.500,00 RSD 2.800,00 RSD
KOTIZACIJA - Uplata posle 10.05.2018. i na licu mesta 1.800,00 RSD 3.400,00 RSD


Cene kotizacija za stomatološke sestre-tehničare i zubne tehničare za učešće na Simpozijumu iznose:

Broj dana učešća na Simpozijumu: 1 dan oba dana
KOTIZACIJA - Ranija uplata do 10.05.2018. 1.000,00 RSD 1.800,00 RSD
KOTIZACIJA - Uplata posle 10.05.2018. i na licu mesta 1.200,00 RSD 2.200,00 RSD


Uputstvo za izradu i dostavu radova:

Poster prezentacija:

- Krajnji rok za prijavljivanje poster prezentacija i dostavu sažetka je: 15.05.2018. godine.

- Jedan autor može biti prvi nosilac u najviše dva rada

- Sažetak poster prezentacije dostaviti na priloženom formularu u dužini od maksimalno 250 reči. Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, ime prvog autora podvučeno, veličina slova 12pt, prored jednostruki, font: Times New Roman.

- Sažetak rada dostaviti na srpskom i na engleskom jeziku

- Posteri će biti prezentovani u elektronskom obliku kao - e-posteri (E-posteri su elektronska verzija/PDF poster prezentacije)

- E-poster može da sadrži tekst, slike, grafikone, sheme, tabele, ali NE i audio, video prezentaciju, web sajtove, animirane priloge ili serijske animacije.

- Osoba koja prezentuje e-poster treba da pripremi jedan slajd u Microsof Power Point-u, koji će biti prikazan na monitoru veličine 27"-32". Prezentacija treba da ima "landscape-pejzažnu" orijentaciju, veličina ekrana 16:9. Pri pisanju koristiti vrstu slova Times New Roman, veličina slova 14pt ili veća. (*da bi podesili orijentaciju slajda (landscape-pejzažnu orijentaciju) u Power Pointu 2007/2010 pratite sledeće korake: 1. Označite Design na menu tab, 2. Klknite na Page Setup i označite On-Screen show (16:9) kao Landscape).

- Sve slike i tabele treba da budu u sastavu dokumenta sa naznačenim naslovom. Molimo Vas osigurajte anonimnost osoba na slikama i fotografijama.

- Sve poslate (preuzete) prezentacije će biti objavljene u PDF formatu kao posebna poster prezentacija (ne treba da imate dodatne slajdove - samo jedan). Takođe, molimo Vas da omogućite otvaranje dokumenata i ne postavljate lozinke na isti.

- Veličina dokumenta ne sme da bude veća od 10 Megabajta.

- E-poster dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com najkasnije do 01.06.2018. godine

Ove godine će, u znak sećanja na prof. dr Tatjanu Brkanić, biti dodeljena nagrada za najbolji rad u kategoriji poster prezentacijePredavanja po pozivu

- Krajnji rok za prijavljivanje radova je: 15.05.2018. godine

- Jedan autor može biti prvi nosilac u najviše dva rada

- Sažetak rada dostaviti na priloženom formularu u dužini od maksimalno 250 reči. Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, ime prvog autora podvučeno, veličina slova 12pt, prored jednostruki, font: Times New Roman.

- Sažetak rada dostaviti na srpskom i na engleskom jeziku

- Sažetak rada dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.comElektronska prijava učešća

Elektronska prijava više nije moguća, prijavu možete izvršiti na licu mesta!

PROGRAM

Ovde možete da preuzmete materijal za SIMPOZIJUM 2018.:

Program za četvrtak, 07.06.2018.

Simpozijum: SAVREMENI KONCEPTI ENDODONTSKE – In Memoriam PROF. DR TATJANA BRKANIĆ I ORTODONTSKE TERAPIJE

Moderatori (prepodne): Prof. dr Igor Stojanac i Prof. dr Predrag Vučinić

Moderatori (popodne): Prof. dr Ivana Stojšin i Doc. dr Milan Drobac

Vreme Naziv Predavači
09:00 - 09:30 Registracija učesnika
09:30 - 10:00 Svečano otvaranje Simpozijuma i obeležavanje 40 godina od osnivanja Klinike za stomatologiju Vojvodine
10:00 - 10:30 Određivanje dužine kanala korijena zuba cone beam kompjuterizovanom tomografijom Doc. dr Aleksandra Đeri, docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj luci, Republika Srpska
10:30 - 11:00 Da li je jedan instrument dovoljan za kompletnu preparaciju kanala korena Prof. dr Slavoljub Živković, redovni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
11:00 - 11:30 Savremeni protokol irigacije korenskih kanala Prof. dr Igor Stojanac, vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
11:30 - 12:00 Regenerativne implikacije ortodontske terapije Prof. dr Stjepan Špalj, vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
12:00 - 12:30 Mini-implantati u stomatologiji-faktori koji utiču na primarnu stabilnost Doc. dr Lejla Redžepagić Vražalica, docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
12:30 - 13:00 Uloga ortodonta u protetičkom zbrinjavanju pacijenata Doc. dr Stojan Ivić, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
13:00 - 14:00 Pauza
14:00 - 14:30 Postoperativna osetljivost nakon kompozitnog ispuna Prof. dr Ljubomir Petrović, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
14:30 - 15:00 Jačina veze između dentina i fiber postova-kako može bolje Prof. dr Ilijana Muratovska, vanredni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Skoplju, Makedonija
15:00 - 15:30 Kako do uspešnog ishoda u ne-hirurškim endodontskim tretmanima Prof. dr Larisa Blažić, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
15:30 - 16:00 Irigacija u endodontskoj terapiji-savremeni pristup Doc. dr Lado Davidović, docent, Medicinski fakultet Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
16:00 - 16:30 Primena antibiotika u endodontskoj terapiji Doc.dr Milan Drobac, docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
16:30 - 17:00 Prevencija dentalnih erozija izazvanih kiselinama endogenog porekla Prof. dr Ivana Stojšin, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
17:00 - 17:30 GLYDE PATH – značaj ostvarivanja inicijalne i ponovljive kanalne prohodnosti u endodonciji Dr Tijana Lainović, naučni saradnik, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
17:30 - 18:30 Poster prezentacije
18:30 - 18:50 Evaluacija


Program za petak, 08.06.2018.

Simpozijum: SAVREMENI KONCEPT DENTOALVEOLARNE REHABILITACIJE

Moderatori (prepodne): Doc. dr Sanja Vujkov i Prof. dr Branislav Bajkin

Moderatori (popodne): Doc. dr Bojana Milekić i Prof. dr Ivan Šarčev

Vreme Naziv Predavači
09:30 - 10:00 Registracija učesnika
10:00 - 10:30 Lateralni sinus lift Prof. dr Siniša Mirković, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
10:30 - 11:00 Kondicioniranje mekog tkiva u implantoprotetici za optimalan estetski efekat-mogućnosti i ograničenja Doc. dr Valentina Veselinović, docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj luci, Republika Srpska
11:00 - 11:30 Urgentna stanja u dečijoj stomatologiji Prof. dr Duška Blagojević, vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
11:30 - 12:00 Preventivne i profilaktičke mjere u dječijoj stomatologiji Doc. dr Dragan Ivanović, docent, Medicinski fakultet Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
12:00 - 12:30 Digital Impression Technology:The Blueprint of Everyday Dentistry Asist. dr Simona Hategan, docent, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
12:30 - 13:30 Pauza
13:30 - 14:00 Oblikovanja izlaznog profila periimplantnog mekog tkiva Doc. dr Branislava Petronijević Šarčev, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
14:00 - 14:30 Primena CBCT-a-neophodnost savremene stomatologije Dr sci stom Zoran Vlahović, doktor stomatoloških nauka, specijalistička stomatološka ordinacija V dental centar, Podgorica, Crna Gora
14:30 - 15:00 Profilaktička upotreba antibiotika nakon ekstrakcije zuba Asist. dr Ana Tadić, asistent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija
15:00 - 15:30 Kompozitni materijali za svakog od nas Asist. dr sci stom Miloš Beloica, asistent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
15:30 - 16:00 Kauzalna terapija parodontopatije kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 Doc. dr Jelena Mirnić, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
16:00 - 16:30 Primena CAD/CAM tehnologije u izradi hirurških vođica Dragan Stolica, zubni tehničar, zubotehnička laboratorija Maribor, Republika Slovenija
16:30 - 17:30 Poster prezentacije
17:30 - 17:50 Evaluacija


PREDAVAČI PO POZIVU

Spisak predavača za

četvrtak, 07.06.2018.

Prof. dr Slavoljub Živković

Prof. dr Ljubomir Petrović

Prof. dr Larisa Blažić

Prof. dr Ivana Stojšin

Prof. dr Stjepan Špalj

Doc. dr Lejla Redžepagić Vražalica

Doc. dr Aleksandra Đeri

Doc. dr Lado Davidović

Prof. dr Ilijana Muratovska

Prof. dr Igor Stojanac

Doc. dr Milan Drobac

Doc. dr Stojan Ivić

Dr Tijana Lainović

Spisak predavača za

petak, 08.06.2018.

Prof. dr Siniša Mirković

Prof. dr Duška Blagojević

Doc. dr Simona Hategan

Doc. dr Dragan Ivanović

Doc. dr Branislava Petronijević

Dr sci stom Zoran Vlahović

Asist. dr Ana Tadić

Doc. dr Valentina Veselinović

Asist. dr sci stom Miloš Beloica

Doc. dr Jelena Mirnić

Dragan Stolica, zubni tehničar

IZLAGAČI

Prijava za izlaganje

Stomatolozi, stomatološke sestre, zubni tehničari i svi oni koji su vezani uz stomatološku praksu, mogu da očekuju izložbu opreme, sredstava i materijala koji su im potrebni za rad.

U želji da prepoznate značaj ove manifestacije, pozivamo Vas da učestvujete na planiranom Simpozijumu, da blagovremenim prijavljivanjem obezbedite svoje mesto na ovom prestižnom skupu, podignete nivo Vaše stručnosti i ostvarite nove poslovne aranžmane.

 

 

Prijavaljeni izlagači

Stomatolozi, stomatološke sestre, zubni tehničari i svi oni koji su vezani uz stomatološku praksu, mogu da očekuju izložbu opreme, sredstava i materijala koji su im potrebni za rad.

 

Svoje mesto na ovogodišnjem Međunarodnom Simpozijumu, obezbedili su:

 

 

PREZENTACIJE POSTERA

ProgramČetvrtak, 07.06.2018. god.:


Moderatori e-poster prezentacije:


1. Karolina Vukoje, Bojana Ramić, Milica Premović, Zorica Panić, Jovana Manevski, Ivana Stojšin „APIKALNA EKSTRUZIJA MATERIJALA ZA KANALNO PUNJENJE TOKOM ENDODONTSKOG RETRETMANA“

2. Ivana Kantardžić, Darko Vasiljević, Tatjana Maravić, Bojana Ramić, Larisa Blažić „UTICAJ DIZAJNA PREPARACIJE I RESTAURATIVNOG MATERIJALA NA DISTRIBUCIJU NAPONA KOD PREMOLARA SA MOD KAVITETOM“

3. Bojana Ramić, Milica Cvjetićanin, Karolina Vukoje, Ivana Kantardžić, Milan Drobac, Igor Stojanac, Ljubomir Petrović “NE-HIRURŠKI TRETMAN EKSTEZIVNE PERIAPIKALNE LEZIJE NASTALE USLED TRAUME“

4. Isidora Nešković, Igor Stojanac, Bojan Petrović, Duška Blagojević, Sanja Vujkov, Jovana Laban Terzija „TRODIMENZIONALNO PLANIRANJE ENDODONTSKE TERAPIJE“

5. Milica Cvjetićanin, Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Igor Stojanac, Milan Drobac, Ljubomir Petrović „PROMENA VISKOZITETA SILERA NA BAZI SMOLE SA PORASTOM TEMPERATURE“

6. Evgenije Novta, Tijana Lainović, Dejan Pantelić, Mihailo Rabasović, Aleksandar Krmpot, Danica Pavlović, Larisa Blažić „ANALIZA ZDRAVE HUMANE GLEĐNO-DENTINSKE GRANICE PRIMENOM LASERSKE NELINEARNE OPTIČKE MIKROSKOPIJE“

7. Gordana Vojnović, Milan Drobac „PRIKAZI SLUCAJEVA: PRIMENA INFILTRACIONE TEHNIKE KOD HIPOMINERALIZOVANE GLEĐI“

8. Ivana Demko Rihter, Ivana Grubor, Jovana Selaković, Predrag Vučinić, Đorđe Petrović, Stojan Ivić „BIMAKSILARNA ORTOGNATA HIRURGIJA – SARADNJA SPECIJALISTE ORTOPEDIJE VILICA I MAKSILOFACIJALNOG HIRURGA – PRIKAZ SLUČAJA“

9. Jovana Manevski, Ivana Stojšin, Zorica Panić „SALIVARNI PARAMETRI BULIMIJE PRAĆENE POVRAĆANJEM“


Petak, 08.06.2018. god.:


Moderatori e-poster prezentacije:


1. Ivana Gušić, Milojević M., Mirnić J. ,Veljović T., Đurić M. „ESTETSKO PRODUŽENJE KLINIČKE KRUNE: PRIKAZ SLUČAJA“

2. Ivan Srnka, Zorica Koruga, Daliborka Ivanović, Ivan Šarčev „KORONEKTOMIJA ZUBA 38 – PRIKAZ SLUČAJA“

3. Anja Sekulić, Milan Kresoja, Ivan Drobnjak, Dražen Kuprešanin, Siniša Mirković „EKSPANZIVNI PROCESI U TELU DONJE VILICE-REZIDUALNE CISTE“

4. Vera Batanjski, Sanja Vujkov, Daniela Jokić „GINGIVALNI NEUROFIBROM KOD PACIJENTA SA NEUROFIBROMATOZOM TIP 1. PRIKAZ SLUČAJA“

5. Daliborka Ivanović, Zorica Koruga, Ivan Sarčev „SLOBODNI MUKOZNI AUTOTRANSPLANTAT - SMAT“

6. Miloš Čanković, Bunić M., Marinoski J. „UTICAJ VITAMINA D NA FRAKTALNU ANALIZA MANDIBULARNE KOSTI KOD PACIJENATA SA HRONIČNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM“

7. Ivan Drobnjak, Anja Sekulić, Dražen Kuprešanin, Milan Kresoja, Siniša Mirković „HIRUŠKO REŠAVANJE KOŠTANIH NEPRAVILNOSTI“

8. Marijana Nedeljković, Kovačević S. „PROTETSKO REŠENJE NEDOSTATKA PROSTORA ZA LATERALNE SEKUTIĆE U GORNJOJ VILICI“

9. Bojan Petrović, Sanja Kojić, Kristina Penezić, Sanja Vujkov, Duška Blagojević, Isidora Nešković, Sofija Stefanović „UPOTREBA SAVREMENIH RADIOLOŠKIH TEHNIKA U KOMPARATIVNIM DENTALNO-ANTROPOLOŠKIM STUDIJAMA“

10. Jovana Laban Terzija, Bojana Milekić, Milica Jeremić Knežević, Daniela Đurović Koprivica, Bojana Pivaš, Tatjana Puškar „PRIMENA LITIJUM DISILIKATNIH KRUNA U PROTETIČKOJ TERAPIJI-PRIKAZ SLUČAJA“

11. Snežana Kovačević, Nedeljković M. „POSTAVLJANJE ZUBA KOD TOTALNE PROTEZE U PACIJENATA SA III SKELETNOM KLASOM “

12. Milan Kresoja, Anja Sekulić, Dražen Kuprešanin, Siniša Mirković „PREKOBROJNI ZUBI POVEZANI SA IMPAKCIJOM TRECEG MOLARA“

13. Bojana Milekić , Mirjana Setenčić, Jelena Maljević, Kristina Hristova, Daniela Đurović Koprivica, Milica Jeremić Knežević, Jovana Laban Terzija „INDIREKTNE RESTAURACIJE KOD FRAKTURE PREDNJIH ZUBA - SAVREMENA REŠENJA“

14. Ljubiša D. Džambas, Milica Jeremić Knežević, Marija Šarenac Minić „OSTEOFIBROMA CRANII MAXILLAE ET MANDIBULAE LAT. SIN. KOD PACIJENTA STAROSTI 71 GODINU -PRIKAZ SLUČAJA-“

15. Milica Jeremić Knežević, Aleksandar Knežević, Olivera Nikolić, Daniela Đurović Koprivica, Bojana Milekić, Jovana Laban Terzija, Jasmina Boban „PROCENA STANJA TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA POMOĆU ULTRAZVUKA“

16. Zorica Koruga, Daliborka Ivanović, Ivan Srnka, Ivan Šarčev „PREKOBROJNI ZUBI PREMAKSILE - PRIKAZ SLUČAJA“

17. Dražen Kuprešanin,Milan Kresoja, Siniša Mirković „21. VEK-STOMATOLOŠKA REALNOST U SRBIJI“

18. Daniela Jokić, Sanja Vujkov, Vera Batanjski, Ana Andrijević, Duška Blagojević, Tatjana Puškar „IMUNOPATOGENETSKI MEHANIZMI INFEKCIJE DONJIH DISAJNIH PUTEVA BAKTERIJAMA USNE ŠUPLJINE“

SMEŠTAJ

HOTEL PARK

 

Hotel Park

Novosadskog sajma 35, Novi Sad

http://www.hotelparkns.com

Ove godine možemo da Vam ponudimo smeštaj u Hotelu Park, na samom mestu gde se i održava Simpozijum

Rezervaciju smeštaja vršite putem e-maila: mice@panacomp.net ili telefonom 021/466-076

Za sva dodatna pitanja, predloge i sugestije stojimo Vam na raspolaganju.

Jadranka Petrović, MICE direktor

Jelica Kurćanski, MICE koordinator

PANACOMP - Zemlja čuda d.o.o.

Bulevar Cara Lazara 96, 21000 Novi Sad

+381 21 466-075, 466-076, 466-077

www.panacomp-kongresi.net | mice@panacomp.net

 

ARHIVA

- 2017 -Četvrak, 08.06.2017. - "PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U RESTAURATIVNOJ I ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA"

Petak, 09.06.2017. - "PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U ORALNOJ HIRURGIJI I REGENERATIVNOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA"

Zahvaljujemo se svim učesnicima Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika održanog u terminu od 08-09.06.2017. godine u Hotelu Park u Novom Sadu, što ste svojim prisustvom upotpunili ovu manifestaciju.

Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast organizovati ovakav međunarodni skup.

Ovde možete preuzeti materijal sa Simpozijuma: Zbornik radova/Proceedings 2017 i Flajer 2017

- 2016 -Utorak, 17.05.2016. - "Savremeni pristup u ortodontskoj i restaurativnoj stomatologiji kod dece i odraslih"

Sreda, 18.05.2016. - "Savremeni pristup u oralnoj hirurgiji, implantologiji i parodontologiji"

Četvrtak, 19.05.2016. - "Savremeni pristup u stomatološkoj protetici"

Zahvaljujemo se svim učesnicima Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem održanog u terminu od 17-19.05.2016. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, što ste svojim prisustvom upotpunili ovu manifestaciju.

Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast organizovati ovakav međunarodni skup.

- 2015 -Četvrtak, 04. 06. 2015. - "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi"

Petak, 05. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I"

Subota, 06. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 04-06.6.2015. godine u Skupštini grada Novog Sada.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi" registrovalo se 542 učesnika, drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I" registrovalo se 542 učesnika, a trećeg dana Simpozijuma pod nazivom "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II" registrovalo se 502 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova Srbije.

- 2014 -Petak, 30. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u stomatologiji"

Subota, 31. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 30-31.5.2014. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Savremeni protokoli rada u stomatologiji" registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji" registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2013 -Petak, 10. 05. 2013. - "Novi restaurativni materijali"

Subota, 11. 05. 2013. - "Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 10-11.5.2013. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom “Novi restaurativni materijali” registrovalo se 736 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom “Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji” registrovalo se 761 učesnik iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2012 -Petak, 01. 06. 2012. - "Estetika u restaurativnoj stomatologiji"

Subota, 02. 06. 2012. - "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 01-02.6.2012. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom "Estetika u restaurativnoj stomatologiji" registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata" registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2011 -Petak, 27. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti restaurativne stomatologije"

Subota, 28. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti hirurgije i implantologije u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 27-28.5.2011. godine u Kongresnom centru "Master" na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Na Simpozijumu je bilo registrovano 750 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

- 2010 -27 - 29. 05. 2010.

Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem održan je u Kongresnom centru "Master" pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vlade Vojvodine.

Simpozijum je jedan od najznačajnijih događaja iz te oblasti ove godine u Srbiji. Više od 600 učesnika iz zemlje i inostranstva prisustvovalo je stručnim predavanjima i radionicama.

Predavanja su održali univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Makedonije i Srbije.

Organizatori skupa bili su Klinika za stomatologiju Vojvodine, Akademija medicinskih nauka SLD, Stomatološki fakultet u Beogradu, Sekcija za stomatologiju DLV SLD, Udruženje stomatologa Srbije i Novosadski sajam.

Učesnici Simpozijuma su na štandovima u Kongresnom centru predstavili aktuelnu opremu, materijale, programe i proizvode neophodne u stomatologiji i specifične za njene oblasti: prevenciju, hirurgiju, bolesti zuba, parodontologiju, protetiku i ortodonciju.

KONTAKTPANAKOMP - Zemlja čuda d.o.o.

telefon: 021/466-075, 021/466-076, 021/466-077

e-mail: mice@panacomp.net

Doc. dr Aleksandra Maletin

telefon: 021/526-120 lok 27.

e-mail: aleksandra.andjelkovic@mf.uns.ac.rs

Stevan Dragosavljević, dipl. ing.- master

telefon: 021/526-120 lok 14.

e-mail: steva021@gmail.com

Mesto održavanja Simpozijuma je kongresna sala jednog od najlepših novosadskih hotela, Hotel Park, koja se nalazi na adresi Novosadskog sajma 35, u Novom Sadu