2019

Petak, 23.03.2019. - SIMPOZIJUM "Primena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji I"
Subota, 24.03.2019. - SIMPOZIJUM "Primena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji II"

Zahvaljujemo se svim učesnicima Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika održanog u terminu od 23-24.03.2019. godine u Zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, što ste svojim prisustvom upotpunili ovu manifestaciju.

Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast organizovati ovakav međunarodni skup.

2018

Četvrtak, 07.06.2018. - SIMPOZIJUM "SAVREMENI KONCEPTI ENDODONTSKE – In Memoriam PROF. DR TATJANA BRKANIĆ I ORTODONTSKE TERAPIJE"
Petak, 08.06.2018. - SAVREMENI KONCEPT DENTOALVEOLARNE REHABILITACIJE

Zahvaljujemo se svim učesnicima Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika održanog u terminu od 07-08.06.2018. godine u Hotelu Park u Novom Sadu, što ste svojim prisustvom upotpunili ovu manifestaciju.

Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast organizovati ovakav međunarodni skup.

2017

Četvrak, 08.06.2017. - "PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U RESTAURATIVNOJ I ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA"
Petak, 09.06.2017. - "PRINCIPI DOBRE KLINIČKE PRAKSE U ORALNOJ HIRURGIJI I REGENERATIVNOJ STOMATOLOGIJI-MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA"

Zahvaljujemo se svim učesnicima Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika održanog u terminu od 08-09.06.2017. godine u Hotelu Park u Novom Sadu, što ste svojim prisustvom upotpunili ovu manifestaciju.

Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast organizovati ovakav međunarodni skup.

2016

Utorak, 17.05.2016. - "Savremeni pristup u ortodontskoj i restaurativnoj stomatologiji kod dece i odraslih"
Sreda, 18.05.2016. - "Savremeni pristup u oralnoj hirurgiji, implantologiji i parodontologiji"
Četvrtak, 19.05.2016. - "Savremeni pristup u stomatološkoj protetici"

Zahvaljujemo se svim učesnicima Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem održanog u terminu od 17-19.05.2016. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, što ste svojim prisustvom upotpunili ovu manifestaciju.

Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast organizovati ovakav međunarodni skup.

2015

Četvrtak, 04. 06. 2015. - "Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi"
Petak, 05. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I"
Subota, 06. 06. 2015. - "Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 04-06.6.2015. godine u Skupštini grada Novog Sada.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom „Smernice rada u polivalentnoj stomatološkoj praksi“ registrovalo se 542 učesnika, drugog dana Simpozijuma pod nazivom „Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi I“ registrovalo se 542 učesnika, a trećeg dana Simpozijuma pod nazivom „Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi II“ registrovalo se 502 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova Srbije.

2014

Petak, 30. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u stomatologiji"
Subota, 31. 05. 2014. - "Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 30-31.5.2014. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom „Savremeni protokoli rada u stomatologiji“ registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom „Savremeni protokoli rada u oralnoj implantologiji“ registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

2013

Petak, 10. 05. 2013. - "Novi restaurativni materijali"
Subota, 11. 05. 2013. - "Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 10-11.5.2013. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom “Novi restaurativni materijali” registrovalo se 736 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom “Klinička primena savremenih materijala i tehnologija u stomatologiji” registrovalo se 761 učesnik iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

2012

Petak, 01. 06. 2012. - "Estetika u restaurativnoj stomatologiji"
Subota, 02. 06. 2012. - "Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 01-02.6.2012. godine u Kongresnom centru “Master” na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Prvog dana Simpozijuma pod nazivom „Estetika u restaurativnoj stomatologiji“ registrovalo se 772 učesnika, a drugog dana Simpozijuma pod nazivom „Estetika u hirurškoj pripremi pacijenata“ registrovalo se 790 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

2011

Petak, 27. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti restaurativne stomatologije"
Subota, 28. 05. 2011. - "Nova znanja iz oblasti hirurgije i implantologije u stomatologiji"

Bila nam je posebna čast i zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini i organizatori Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem u terminu od 27-28.5.2011. godine u Kongresnom centru „Master“ na Novosadskom sajmu.

Koristimo priliku da Vam se najsrdačnije zahvalimo što ste svojim učešćem upotpunili ovu manifestaciju. Na Simpozijumu je bilo registrovano 750 učesnika iz Vojvodine, Beograda sa okolinom i većih gradova iz Srbije.

2010

27. - 29.05.2010. godine

Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem održan je u Kongresnom centru „Master“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vlade Vojvodine.

Simpozijum je jedan od najznačajnijih događaja iz te oblasti ove godine u Srbiji. Više od 600 učesnika iz zemlje i inostranstva prisustvovalo je stručnim predavanjima i radionicama.

Predavanja su održali univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Makedonije i Srbije.

Organizatori skupa bili su Klinika za stomatologiju Vojvodine, Akademija medicinskih nauka SLD, Stomatološki fakultet u Beogradu, Sekcija za stomatologiju DLV SLD, Udruženje stomatologa Srbije i Novosadski sajam.

Učesnici Simpozijuma su na štandovima u Kongresnom centru predstavili aktuelnu opremu, materijale, programe i proizvode neophodne u stomatologiji i specifične za njene oblasti: prevenciju, hirurgiju, bolesti zuba, parodontologiju, protetiku i ortodonciju.