Slide 1

02. i 03. April, 2022. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

Slide 2

02. April 2022. godine

Primena dijagnostičkih i terapijskih principa u stomatologiji I
Slide 3

03. April 2022. godine

Primena dijagnostičkih i terapijskih principa u stomatologiji I
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

SEKCIJA ZA PREUZIMANJE MATERIJALA SA PRETHODNIH SIMPOZIJUMA

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2022.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti sertifikate, a Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu će naknadno biti dospupan.

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2020.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu (biće uskoro dostupan) i pogledati sajt na kojem su se održavala online predavanja sa Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2020. godine.

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2019.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu i pogledati sajt Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2019. godine.

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2018.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu i pogledati sajt Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2018. godine.

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2017.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu i pogledati sajt Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2017. godine.

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM 2016.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova u PDF formatu i pogledati sajt Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem iz 2016. godine.

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM 2015.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova u PDF formatu i pogledati sajt Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem iz 2015. godine.