Slide 1

11. i 12. Decembar, 2020. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

Slide 2

11. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini I
Slide 3

12. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini II
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

SEKCIJA ZA PREUZIMANJE MATERIJALA SA PRETHODNIH SIMPOZIJUMA

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2020.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu (biće uskoro dostupan) i pogledati sajt na kojem su se održavala online predavanja sa Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2020. godine.

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2019.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu i pogledati sajt Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2019. godine.

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2018.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu i pogledati sajt Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2018. godine.

MATERIJAL SA SIMPOZIJUMA 2017.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova/Proceedings u PDF formatu i pogledati sajt Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika iz 2017. godine.

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM 2016.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova u PDF formatu i pogledati sajt Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem iz 2016. godine.

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM 2015.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Zbornik radova u PDF formatu i pogledati sajt Simpozijuma stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem iz 2015. godine.