Slide 1

29. i 30. Mart, 2019. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

Slide 2

29. Mart 2019. godine

Primena Savremenih Dijagnostičkih Principa u Stomatologiji I
Slide 3

30. Mart 2019. godine

Primena Savremenih Dijagnostičkih Principa u Stomatologiji II
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cene kotizacija za stomatologe koji nisu redovno izmirivali obaveze prema Stomatološkoj komori Srbije za učešće na Simpozijumu iznose:

Broj dana učešća na Simpozijumu:1 danoba dana
KOTIZACIJA - Ranija uplata do 15.03.2019.1.500,00 RSD 2.800,00 RSD
KOTIZACIJA - Uplata posle 15.03.2019. i na licu mesta1.800,00 RSD3.400,00 RSD

Cene kotizacija za stomatološke sestre-tehničare i zubne tehničare za učešće na Simpozijumu iznose:

Broj dana učešća na Simpozijumu:1 danoba dana
KOTIZACIJA - Ranija uplata do 15.03.2019.1.000,00 RSD1.800,00 RSD
KOTIZACIJA - Uplata posle 15.03.2019. i na licu mesta1.200,00 RSD2.200,00 RSD

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti materijal i dokumentaciju za Simpozijum, u PDF formatu.

UPUTSTVO ZA IZRADU I DOSTAVU RADOVA

Predavanja po pozivu

– Krajnji rok za prijavljivanje radova je: 15.05.2018. godine
– Jedan autor može biti prvi nosilac u najviše dva rada
– Rad treba dostaviti na priloženom formularu u dužini od maksimalno 4 A4 strane. Molimo Vas da pratite uputstva (crvenim slovima) u dokumentu.
– Rad dostaviti na engleskom jeziku
– Rad dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com

Poster prezentacija:

– Krajnji rok za prijavljivanje poster prezentacija i dostavu sažetka je: 15.05.2018. godine.
– Jedan autor može biti prvi nosilac u najviše dva rada
– Sažetak poster prezentacije dostaviti na priloženom formularu u dužini od maksimalno 250 reči. Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, ime prvog autora podvučeno, veličina slova 12pt, prored jednostruki, font: Times New Roman.
– Sažetak rada dostaviti na srpskom i na engleskom jeziku
– Posteri će biti prezentovani u elektronskom obliku kao – e-posteri (E-posteri su elektronska verzija/PDF poster prezentacije)
– E-poster može da sadrži tekst, slike, grafikone, sheme, tabele, ali NE i audio, video prezentaciju, web sajtove, animirane priloge ili serijske animacije.
– Osoba koja prezentuje e-poster treba da pripremi jedan slajd u Microsof Power Point-u, koji će biti prikazan na monitoru veličine 27″-32″. Prezentacija treba da ima „landscape-pejzažnu“ orijentaciju, veličina ekrana 16:9. Pri pisanju koristiti vrstu slova Times New Roman, veličina slova 14pt ili veća. (*da bi podesili orijentaciju slajda (landscape-pejzažnu orijentaciju) u Power Pointu 2007/2010 pratite sledeće korake: 1. Označite Design na menu tab, 2. Klknite na Page Setup i označite On-Screen show (16:9) kao Landscape).
– Sve slike i tabele treba da budu u sastavu dokumenta sa naznačenim naslovom. Molimo Vas osigurajte anonimnost osoba na slikama i fotografijama.
– Sve poslate (preuzete) prezentacije će biti objavljene u PDF formatu kao posebna poster prezentacija (ne treba da imate dodatne slajdove – samo jedan). Takođe, molimo Vas da omogućite otvaranje dokumenata i ne postavljate lozinke na isti.
– Veličina dokumenta ne sme da bude veća od 10 Megabajta.
– E-poster dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com najkasnije do 01.06.2018. godine
Ove godine će, u znak sećanja na prof. dr Tatjanu Brkanić, biti dodeljena nagrada za najbolji rad u kategoriji poster prezentacije

Spisak predavača za četvrtak,
07.06.2018.

Prof. dr Slavoljub Živković
Prof. dr Ljubomir Petrović
Prof. dr Larisa Blažić
Prof. dr Ivana Stojšin
Prof. dr Stjepan Špalj
Doc. dr Lejla Redžepagić Vražalica
Doc. dr Aleksandra Đeri
Doc. dr Lado Davidović
Prof. dr Ilijana Muratovska
Prof. dr Igor Stojanac
Doc. dr Milan Drobac
Doc. dr Stojan Ivić
Dr Tijana Lainović

Spisak predavača za petak,
08.06.2018.

Prof. dr Siniša Mirković
Prof. dr Duška Blagojević
Doc. dr Simona Hategan
Doc. dr Dragan Ivanović
Doc. dr Branislava Petronijević
Dr sci stom Zoran Vlahović
Asist. dr Ana Tadić
Doc. dr Valentina Veselinović
Asist. dr sci stom Miloš Beloica
Doc. dr Jelena Mirnić
Dragan Stolica, zubni tehničar

POSTER PREZENTACIJE

Program za Četvrtak, 07.06.2018. god.:

Moderatori e-poster prezentacije: prof. dr Dubravka Marković i prof. dr Milanko Đurić

1. Karolina Vukoje, Bojana Ramić, Milica Premović, Zorica Panić, Jovana Manevski, Ivana Stojšin „APIKALNA EKSTRUZIJA MATERIJALA ZA KANALNO PUNJENJE TOKOM ENDODONTSKOG RETRETMANA“

2. Ivana Kantardžić, Darko Vasiljević, Tatjana Maravić, Bojana Ramić, Larisa Blažić „UTICAJ DIZAJNA PREPARACIJE I RESTAURATIVNOG MATERIJALA NA DISTRIBUCIJU NAPONA KOD PREMOLARA SA MOD KAVITETOM“

3. Bojana Ramić, Milica Cvjetićanin, Karolina Vukoje, Ivana Kantardžić, Milan Drobac, Igor Stojanac, Ljubomir Petrović “NE-HIRURŠKI TRETMAN EKSTEZIVNE PERIAPIKALNE LEZIJE NASTALE USLED TRAUME“

4. Isidora Nešković, Igor Stojanac, Bojan Petrović, Duška Blagojević, Sanja Vujkov, Jovana Laban Terzija „TRODIMENZIONALNO PLANIRANJE ENDODONTSKE TERAPIJE“

5. Milica Cvjetićanin, Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Igor Stojanac, Milan Drobac, Ljubomir Petrović „PROMENA VISKOZITETA SILERA NA BAZI SMOLE SA PORASTOM TEMPERATURE“

6. Evgenije Novta, Tijana Lainović, Dejan Pantelić, Mihailo Rabasović, Aleksandar Krmpot, Danica Pavlović, Larisa Blažić „ANALIZA ZDRAVE HUMANE GLEĐNO-DENTINSKE GRANICE PRIMENOM LASERSKE NELINEARNE OPTIČKE MIKROSKOPIJE“

7. Gordana Vojnović, Milan Drobac „PRIKAZI SLUCAJEVA: PRIMENA INFILTRACIONE TEHNIKE KOD HIPOMINERALIZOVANE GLEĐI“

8. Ivana Demko Rihter, Ivana Grubor, Jovana Selaković, Predrag Vučinić, Đorđe Petrović, Stojan Ivić „BIMAKSILARNA ORTOGNATA HIRURGIJA – SARADNJA SPECIJALISTE ORTOPEDIJE VILICA I MAKSILOFACIJALNOG HIRURGA – PRIKAZ SLUČAJA“

9. Jovana Manevski, Ivana Stojšin, Zorica Panić „SALIVARNI PARAMETRI BULIMIJE PRAĆENE POVRAĆANJEM“

 

Program za Petak, 08.06.2018. god.:

Moderatori e-poster prezentacije: doc. dr Branislava Petronijević Šarčev i prof. dr Milanko Đurić

1. Ivana Gušić, Milojević M., Mirnić J. ,Veljović T., Đurić M. „ESTETSKO PRODUŽENJE KLINIČKE KRUNE: PRIKAZ SLUČAJA“

2. Ivan Srnka, Zorica Koruga, Daliborka Ivanović, Ivan Šarčev „KORONEKTOMIJA ZUBA 38 – PRIKAZ SLUČAJA“

3. Anja Sekulić, Milan Kresoja, Ivan Drobnjak, Dražen Kuprešanin, Siniša Mirković „EKSPANZIVNI PROCESI U TELU DONJE VILICE-REZIDUALNE CISTE“

4. Vera Batanjski, Sanja Vujkov, Daniela Jokić „GINGIVALNI NEUROFIBROM KOD PACIJENTA SA NEUROFIBROMATOZOM TIP 1. PRIKAZ SLUČAJA“

5. Daliborka Ivanović, Zorica Koruga, Ivan Sarčev „SLOBODNI MUKOZNI AUTOTRANSPLANTAT – SMAT“

6. Miloš Čanković, Bunić M., Marinoski J. „UTICAJ VITAMINA D NA FRAKTALNU ANALIZA MANDIBULARNE KOSTI KOD PACIJENATA SA HRONIČNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM“

7. Ivan Drobnjak, Anja Sekulić, Dražen Kuprešanin, Milan Kresoja, Siniša Mirković „HIRUŠKO REŠAVANJE KOŠTANIH NEPRAVILNOSTI“

8. Marijana Nedeljković, Kovačević S. „PROTETSKO REŠENJE NEDOSTATKA PROSTORA ZA LATERALNE SEKUTIĆE U GORNJOJ VILICI“

9. Bojan Petrović, Sanja Kojić, Kristina Penezić, Sanja Vujkov, Duška Blagojević, Isidora Nešković, Sofija Stefanović „UPOTREBA SAVREMENIH RADIOLOŠKIH TEHNIKA U KOMPARATIVNIM DENTALNO-ANTROPOLOŠKIM STUDIJAMA“

10. Jovana Laban Terzija, Bojana Milekić, Milica Jeremić Knežević, Daniela Đurović Koprivica, Bojana Pivaš, Tatjana Puškar „PRIMENA LITIJUM DISILIKATNIH KRUNA U PROTETIČKOJ TERAPIJI-PRIKAZ SLUČAJA“

11. Snežana Kovačević, Nedeljković M. „POSTAVLJANJE ZUBA KOD TOTALNE PROTEZE U PACIJENATA SA III SKELETNOM KLASOM “

12. Milan Kresoja, Anja Sekulić, Dražen Kuprešanin, Siniša Mirković „PREKOBROJNI ZUBI POVEZANI SA IMPAKCIJOM TRECEG MOLARA“

13. Bojana Milekić , Mirjana Setenčić, Jelena Maljević, Kristina Hristova, Daniela Đurović Koprivica, Milica Jeremić Knežević, Jovana Laban Terzija „INDIREKTNE RESTAURACIJE KOD FRAKTURE PREDNJIH ZUBA – SAVREMENA REŠENJA“

14. Ljubiša D. Džambas, Milica Jeremić Knežević, Marija Šarenac Minić „OSTEOFIBROMA CRANII MAXILLAE ET MANDIBULAE LAT. SIN. KOD PACIJENTA STAROSTI 71 GODINU -PRIKAZ SLUČAJA-“

15. Milica Jeremić Knežević, Aleksandar Knežević, Olivera Nikolić, Daniela Đurović Koprivica, Bojana Milekić, Jovana Laban Terzija, Jasmina Boban „PROCENA STANJA TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA POMOĆU ULTRAZVUKA“

16. Zorica Koruga, Daliborka Ivanović, Ivan Srnka, Ivan Šarčev „PREKOBROJNI ZUBI PREMAKSILE – PRIKAZ SLUČAJA“

17. Dražen Kuprešanin,Milan Kresoja, Siniša Mirković „21. VEK-STOMATOLOŠKA REALNOST U SRBIJI“

18. Daniela Jokić, Sanja Vujkov, Vera Batanjski, Ana Andrijević, Duška Blagojević, Tatjana Puškar „IMUNOPATOGENETSKI MEHANIZMI INFEKCIJE DONJIH DISAJNIH PUTEVA BAKTERIJAMA USNE ŠUPLJINE“

NOVI TRENDOVI

U okvirima Simpozijuma održaće se stručna predavanja, radionice i poster sesije, a predavanja će održati univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz inostranstva i naše zemlje ne temu savremenih trendova u stomatološkoj dijagnostici.

PRISUSTVO

Očekuje se prisustvo preko 500 učesnika iz Beograda, Novog Sada, Subotice i drugih gradova, kao i iz inostranstva. Ove godine, mesto održavanja Simpozijuma je zgrada Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, Dr. Zorana Đinđića br 1, Novi Sad

Poster prezentacije

Moderatori e-poster prezentacije: prof. dr Dubravka Marković i prof. dr Milanko Đurić

1. Karolina Vukoje, Bojana Ramić, Milica Premović, Zorica Panić, Jovana Manevski, Ivana Stojšin „APIKALNA EKSTRUZIJA MATERIJALA ZA KANALNO PUNJENJE TOKOM ENDODONTSKOG RETRETMANA“

2. Ivana Kantardžić, Darko Vasiljević, Tatjana Maravić, Bojana Ramić, Larisa Blažić „UTICAJ DIZAJNA PREPARACIJE I RESTAURATIVNOG MATERIJALA NA DISTRIBUCIJU NAPONA KOD PREMOLARA SA MOD KAVITETOM“

3. Bojana Ramić, Milica Cvjetićanin, Karolina Vukoje, Ivana Kantardžić, Milan Drobac, Igor Stojanac, Ljubomir Petrović “NE-HIRURŠKI TRETMAN EKSTEZIVNE PERIAPIKALNE LEZIJE NASTALE USLED TRAUME“

4. Isidora Nešković, Igor Stojanac, Bojan Petrović, Duška Blagojević, Sanja Vujkov, Jovana Laban Terzija „TRODIMENZIONALNO PLANIRANJE ENDODONTSKE TERAPIJE“

5. Milica Cvjetićanin, Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Igor Stojanac, Milan Drobac, Ljubomir Petrović „PROMENA VISKOZITETA SILERA NA BAZI SMOLE SA PORASTOM TEMPERATURE“

6. Evgenije Novta, Tijana Lainović, Dejan Pantelić, Mihailo Rabasović, Aleksandar Krmpot, Danica Pavlović, Larisa Blažić „ANALIZA ZDRAVE HUMANE GLEĐNO-DENTINSKE GRANICE PRIMENOM LASERSKE NELINEARNE OPTIČKE MIKROSKOPIJE“

7. Gordana Vojnović, Milan Drobac „PRIKAZI SLUCAJEVA: PRIMENA INFILTRACIONE TEHNIKE KOD HIPOMINERALIZOVANE GLEĐI“

8. Ivana Demko Rihter, Ivana Grubor, Jovana Selaković, Predrag Vučinić, Đorđe Petrović, Stojan Ivić „BIMAKSILARNA ORTOGNATA HIRURGIJA – SARADNJA SPECIJALISTE ORTOPEDIJE VILICA I MAKSILOFACIJALNOG HIRURGA – PRIKAZ SLUČAJA“

9. Jovana Manevski, Ivana Stojšin, Zorica Panić „SALIVARNI PARAMETRI BULIMIJE PRAĆENE POVRAĆANJEM“