29. i 30. Mart, 2019. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

29. Mart 2019. godine

Primena Savremenih Dijagnostičkih Principa u Stomatologiji I

30. Mart 2019. godine

Primena Savremenih Dijagnostičkih Principa u Stomatologiji II
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

EDUKATIVNI CILJEVI PROGRAMSKOG DELA SIMPOZIJUMA

Davanje preporuka u prevenciji i terapiji početnih karijesnih lezija- belih mrlja, koje se javljaju u toku ortodontskog tretmana.

Prezentovanje savremenih protokola u dečijoj estetskoj stomatologiji.

Upoznavanje sa aktuelnim načinima otiskivanja u stomatološkoj protetici.

Upoznavanje sa faktorima koji utiču na gubitak alveolarne kosti oko implanta.

Upoznavanje sa mogućnostima terapijske primene biomaterijala u dentalnoj implantologiji.

Davanje preporuka u vezi sa primenom parodontološke terapije kod pacijenata sa sistemskim oboljenjima.

Prezentovanje savremenih protokola rada pri digitalnom otiskivanju.

Upoznavanje sa aktuelnim konceptima konzervativne stomatologije i lečenja postoperativne osetljivosti nakon endodontskog tretmana.

Upoznavanje sa aktuelnim konceptima ugradnje implantata u estetskoj zoni.

Upoznavanje sa mogućnostima antimikrobne fotodinamičke terapije kao vida terapije parodontopatije i periimplantitisa.

UPUTSTVO ZA IZRADU I DOSTAVU RADOVA

- Krajnji rok za dostavljanje radova u celini na engleskom jeziku je: 25.02.2019. godine
- Rad treba dostaviti na priloženom formularu (template) na maksimalno 4 A4 strane. Molimo Vas da pratite uputstva (crvenim slovima) u dokumentu.
- Rad dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com

Program za petak, 29.03.2019.

Primena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji I

VremeNazivPredavači
09:30-10:00Registracija učesnika
10:00-10:30Primena savremenih tehnologija i računarom podržanih sistema u stomatološkoj proteticiProf. dr Tatjana Puškar, vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
10:30-11:00Uticaj oralno hirurških i implantoloških zahvata na pojavu kompresivnog sindromaProf. dr Siniša Mirković, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
11:00-11:30Gubitak alveolarne kosti oko implantaProf. dr Ivan Šarčev, vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
11:30-12:00 Brzo širenje zubnog luka gornje vilice – klinička evaluacijaProf. dr Đorđe Petrović, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
12:00-12:30Tamna strana ortodontskog tretmana-bijele mrlje

Prof. dr Enita Nakaš, docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
12:30-13:00New trends in dental anomalies: paedodontic and orthodontic solutionsDoc. dr Alexandru Ogodescu, docent, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
13:00-13:30Estetski izazovi u dečijoj stomatologijiDoc. dr Sanja Vujkov, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
13:30-14:00Pauza
14:00- 14:30Morfološki i estetski aspekti restauracije frontalnih zubaProf. dr Saša Stanković, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, Klinika za stomatologiju Niš
14:30-15:00Nondestructiv methods for imagistic assessment of sintering temperature in dental ceramic technologiesProf. dr Meda-Lavinia Negrutiu, redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
15:00-15:30News in Dental Impression TechnologyProf. dr Cosmin Sinescu, redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
15:30-16:00Same day dentistry with CAD/CAM technologyProf. dr Anca Jivanescu, vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
16:00-16:30Socket Preservation and Immediate Provisionalization Using the Extracted ToothProf. dr Marius Leretter, vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
16:30-17:00Uporaba injekcijskog bifaznog kalcijeva fosfata u vođenoj regeneraciji kostiDoc. dr Marko Matijević, docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
17:00-17:30Biomaterijali za koštanu augmentaciju u dentalnoj implantologijiAsist. dr Marija Pejakić, asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
17:30-18:30Poster prezentacije
18:30-18:50Evaluacija

Program za subotu, 30.03.2019.

Primena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji II

VremeNazivPredavači
09:00-09:30Registracija učesnika
09:30-10:00Primjena antimikrobne fotodinamičke terapije kao minimalno invazivnog pristupa u liječenju oboljelog parodoncijumaDoc.dr Verica Pavlić, docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
10:00-10:30Uloga parodontološke terapije u zbrinjavanju sistemskih bolestiDoc. dr Ivana Gušić, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
10:30-11:15Preduslovi uspeha implantatne terapije u estetskoj zoniProf. dr Aleksa Marković, redovni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
11:15-11:45Digitalno naspram analognog u postupku planiranja i izrade zubnih nadoknada na implantatimaAsist. dr Branka Trifković, asistent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
11:45-12:30 Implantatna terapija u rešavanju bezubostiDoc. dr Miodrag Šćepanović, docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
12:30-13:15Minimalno invazivni tretmani u savremenoj stomatologiji-od "no prep“ do potpunih rekonstrukcija

Dr spec Igor Ristić, Centar za dentalnu estetiku i implantologiju, Beograd
13:15-14:00Primena intraoralnog skenera u kliničkoj praksiDr spec Dejan Lisjak, primarijus, Cerek centar Beograd
14:00-14:45Uloga dentalnog tehničara u savremenoj stomatološkoj proteticiIgor Galić, zubni tehničar, Primus dental.d.o.o., Zagreb, Hrvatska
14:45-15:05Sponzorisano predavanje firme GC
15:05-15:30Pauza
15:30-16:00Estetika-my wayDoc.dr Davor Seifert, docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
16:00-16:30Razlike u kretnjama temporomandibularnih zglobova kod sportaša sa i bez orofacijalne ozledeAsist.dr Nikolina Lešić, asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
16:30-17:00Postoperativna osetljivost nakon endodontske terapijeDoc. dr Bojana Ramić, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
17:00-17:45Recent advances in pediatric dentistryDr Aleksandar Dimkov, naučni savetnik, Fakultet za dentalnu medicinu Univerzitet u Skoplju, Republika Makedonija
17:45-18:15Poster prezentacije
18:15-18:45Evaluacija

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti materijal i dokumentaciju za Simpozijum, u PDF formatu.

Spisak predavača za petak,
29.03.2019.

Prof. dr Tatjana Puškar
vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Siniša Mirković
redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Ivan Šarčev
vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Đorđe Petrović
redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Enita Nakaš
docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Doc. dr Alexandru Ogodescu
docent, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Doc. dr Sanja Vujkov
docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Saša Stanković
redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, Klinika za stomatologiju Niš

Prof. dr Meda-Lavinia Negrutiu
redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Cosmin Sinescu
redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Anca Jivanescu
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Marius Leretter
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Doc. dr Marko Matijević
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Asist. dr Marija Pejakić
asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Spisak predavača za subotu,
30.03.2019.

Doc. dr Bojana Ramić
docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Ivana Gušić
docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Aleksa Marković
redovni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Branka Trifković
asistent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Miodrag Šćepanović
docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Dr spec Igor Ristić
Centar za dentalnu estetiku i implantologiju, Beograd

Dr spec Dejan Lisjak
primarijus, Cerek centar Beograd

Igor Galić
zubni tehničar, Primus dental.d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Doc. dr Davor Seifert
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Asist. dr Nikolina Lešić
asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Doc. dr Verica Pavlić
docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

Dr Aleksandar Dimkov
naučni savetnik, Fakultet za dentalnu medicinu Univerzitet u Skoplju, Republika Makedonija

POSTER PREZENTACIJE

Ove godine će biti dodeljena nagrada "Prof. dr Tatjana Brkanić" za najbolji rad u kategoriji poster prezentacije

Program za Petak, 29.03.2019. god.:

Moderatori e-poster prezentacije: 

 

 

Program za Subotu, 30.03.2019. god.:

Moderatori e-poster prezentacije: