Slide 1

29. i 30. Mart, 2019. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika
Slide 2

29. Mart 2019. godine

Primena Savremenih Dijagnostičkih Principa u Stomatologiji I
Slide 3

30. Mart 2019. godine

Primena Savremenih Dijagnostičkih Principa u Stomatologiji II
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

EDUKATIVNI CILJEVI PROGRAMSKOG DELA SIMPOZIJUMA

Davanje preporuka u prevenciji i terapiji početnih karijesnih lezija- belih mrlja, koje se javljaju u toku ortodontskog tretmana.

Prezentovanje savremenih protokola u dečijoj estetskoj stomatologiji.

Upoznavanje sa aktuelnim načinima otiskivanja u stomatološkoj protetici.

Upoznavanje sa faktorima koji utiču na gubitak alveolarne kosti oko implanta.

Upoznavanje sa mogućnostima terapijske primene biomaterijala u dentalnoj implantologiji.

Davanje preporuka u vezi sa primenom parodontološke terapije kod pacijenata sa sistemskim oboljenjima.

Prezentovanje savremenih protokola rada pri digitalnom otiskivanju.

Upoznavanje sa aktuelnim konceptima konzervativne stomatologije i lečenja postoperativne osetljivosti nakon endodontskog tretmana.

Upoznavanje sa aktuelnim konceptima ugradnje implantata u estetskoj zoni.

Upoznavanje sa mogućnostima antimikrobne fotodinamičke terapije kao vida terapije parodontopatije i periimplantitisa.

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti materijal i dokumentaciju za Simpozijum, u PDF formatu, kao i sertifikate za pasivno učešće za 29. i 30. mart 2019. godine

Program za petak, 29.03.2019.

Primena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji I

Moderatori prepodnevne sesije: doc. dr Daniela Đurović Koprivica i prof. dr Branislav Bajkin
Moderatori popodnevne sesije: prof. dr Larisa Blažić i prof. dr Branislava Petronijević Šarčev

VremeNazivPredavači
09:15-09:45Registracija učesnika
09:45-10:00Svečano otvaranje
10:00-10:30Primena savremenih tehnologija i računarom podržanih sistema u stomatološkoj proteticiProf. dr Tatjana Puškar, vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
10:30-11:00Uticaj oralno hirurških i implantoloških zahvata na pojavu kompresivnog sindromaProf. dr Siniša Mirković, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
11:00-11:30Gubitak alveolarne kosti oko implantaProf. dr Ivan Šarčev, vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
11:30-12:00 Brzo širenje zubnog luka gornje vilice – klinička evaluacijaProf. dr Đorđe Petrović, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
12:00-12:30Tamna strana ortodontskog tretmana-bijele mrlje

Prof. dr Enita Nakaš, docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
12:30-13:00New trends in dental anomalies: paedodontic and orthodontic solutionsProf. dr Alexandru Ogodescu, redovan profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
13:00-13:30Estetski izazovi u dečijoj stomatologijiDoc. dr Sanja Vujkov, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
13:30-14:00Sponzorisano predavanje firme Colgate
14:00- 14:30Pauza
14:30-15:00Uporaba injekcijskog bifaznog kalcijeva fosfata u vođenoj regeneraciji kostiDoc. dr Marko Matijević, docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
15:00-15:30Nondestructiv methods for imagistic assessment of sintering temperature in dental ceramic technologiesProf. dr Meda-Lavinia Negrutiu, redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
15:30-16:00News in Dental Impression TechnologyProf. dr Cosmin Sinescu, redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
16:00-16:30Same day dentistry with CAD/CAM technologyProf. dr Anca Jivanescu, vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
16:30-17:00Socket Preservation and Immediate Provisionalization Using the Extracted ToothProf. dr Marius Leretter, vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
17:00-17:30Morfološki i estetski aspekti restauracije frontalnih zubaProf. dr Saša Stanković, redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, Klinika za stomatologiju Niš
17:30-18:00Biomaterijali za koštanu augmentaciju u dentalnoj implantologijiAsist. dr Marija Pejakić, asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
18:00-18:30Poster prezentacije
18:30-18:50Evaluacija

Program za subotu, 30.03.2019.

Primena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji II

Moderatori prepodnevne sesije: doc. dr Bojana Milekić i prof. dr Siniša Mirković
Moderatori popodnevne sesije: prof. dr Bojan Petrović i prof.dr Milan Drobac

VremeNazivPredavači
09:00-09:30Registracija učesnika
09:30-10:00Primjena antimikrobne fotodinamičke terapije kao minimalno invazivnog pristupa u liječenju oboljelog parodoncijumaDoc.dr Verica Pavlić, docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
10:00-10:30Uloga parodontološke terapije u zbrinjavanju sistemskih bolestiDoc. dr Ivana Gušić, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad
10:30-11:15Preduslovi uspeha implantatne terapije u estetskoj zoniProf. dr Aleksa Marković, redovni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
11:15-11:45Digitalno naspram analognog u postupku planiranja i izrade zubnih nadoknada na implantatimaAsist. dr Branka Trifković, asistent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Sesija udruženja za estetsku stomatologiju Srbije
11:45-12:30 Implantatna terapija u rešavanju bezubostiProf. dr Miodrag Šćepanović, vanredni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
12:30-13:15Minimalno invazivni tretmani u savremenoj stomatologiji-od "no prep“ do potpunih rekonstrukcija

Dr spec Igor Ristić, Centar za dentalnu estetiku i implantologiju, Beograd
13:15-14:00Primena intraoralnog skenera u kliničkoj praksiDr spec Dejan Lisjak, primarijus, Cerek centar Beograd
14:00-14:45Uloga dentalnog tehničara u savremenoj stomatološkoj proteticiIgor Galić, zubni tehničar, Primus dental.d.o.o., Zagreb, Hrvatska
14:45-15:05Sponzorisano predavanje firme GC
15:05-15:30Pauza
15:30-16:00Estetika-my wayDoc.dr Davor Seifert, docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
16:00-16:30Razlike u kretnjama temporomandibularnih zglobova kod sportaša sa i bez orofacijalne ozledeAsist.dr Nikolina Lešić, asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
16:30-17:00Postoperativna osetljivost nakon endodontske terapijeDoc. dr Bojana Ramić, docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
17:00-17:45Recent advances in pediatric dentistryDr Aleksandar Dimkov, naučni savetnik, Fakultet za dentalnu medicinu Univerzitet u Skoplju, Republika Makedonija
17:45-18:15Poster prezentacije
18:15-18:45Evaluacija

UPUTSTVO ZA IZRADU I DOSTAVU RADOVA

- Krajnji rok za dostavljanje radova u celini na engleskom jeziku je: 25.02.2019. godine
- Rad treba dostaviti na priloženom formularu (template) na maksimalno 4 A4 strane. Molimo Vas da pratite uputstva (crvenim slovima) u dokumentu.
- Rad dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com

Spisak predavača za petak,
29.03.2019.

Prof. dr Tatjana Puškar
vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Siniša Mirković
redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Ivan Šarčev
vanredni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Đorđe Petrović
redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Enita Nakaš
docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Prof. dr Alexandru Ogodescu
redovan profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Doc. dr Sanja Vujkov
docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Saša Stanković
redovni profesor, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, Klinika za stomatologiju Niš

Prof. dr Meda-Lavinia Negrutiu
redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Cosmin Sinescu
redovni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Anca Jivanescu
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Marius Leretter
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Doc. dr Marko Matijević
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Asist. dr Marija Pejakić
asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Spisak predavača za subotu,
30.03.2019.

Doc. dr Bojana Ramić
docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Ivana Gušić
docent, Katedra za stomatologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Aleksa Marković
redovni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Branka Trifković
asistent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Miodrag Šćepanović
vanredni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Dr spec Igor Ristić
Centar za dentalnu estetiku i implantologiju, Beograd

Dr spec Dejan Lisjak
primarijus, Cerek centar Beograd

Igor Galić
zubni tehničar, Primus dental.d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Doc. dr Davor Seifert
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Asist. dr Nikolina Lešić
asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Doc. dr Verica Pavlić
docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

Dr Aleksandar Dimkov
naučni savetnik, Fakultet za dentalnu medicinu Univerzitet u Skoplju, Republika Makedonija

POSTER PREZENTACIJE

Ove godine će biti dodeljena nagrada "Prof. dr Tatjana Brkanić" za najbolji rad u kategoriji poster prezentacije

Program za Petak, 29.03.2019. god.

Moderatori e-poster prezentacije: Doc. dr Ivana Gušić, Doc. dr Jelena Mirnić, Doc. dr Tanja Veljović

Redni brojPredavačNaziv
1.Pavlović Trišić D., Soldo S., Tušek I.Prevalence of early childhood caries in Ljubovija municipality and in Bor municipality
2.Džaferović J.Fabrication of composite veneers with fabric molds made in one visit
3.Ivanović D., Koruga Z., Srnka I., Šarčev I.Transmigracija i impakcija mandibularnog očnjaka –
Hirurško zbrinjavanje
4.Srnka I., Koruga Z., Ivanović D., Šarčev I.Bite wound of upper lip in patient with neuroborreliosis – case report
5.Budović Stamenković N., Vujkov S., Nešković I., Blagojević D.The importance of oral hygiene of children with high medical risks
6.Đurović Koprivica D., Jeremić Knežević M., Milekić B., Puškar T. Intraoral scanners-digital impression
7.Džambas Lj , Jeremić-Knežević M.Third age patients before and after remediation by prosthodontic procedures
8.Kocić I., Nešković I., Blagojević D.Adhesive bridge as children’s conditionally permanent solution for loss of permanent teeth
9.Koruga Z., Ivanović D., Srnka I., Šarčev I.Surgical extraction of mandibular third molars in patient with von wiellebrand disease
10.Pavlović Trifunović Lj., Galović J., Vukojević T. , Perin M., Nikolić Ivošević J., Blagojević D., Petrović B.The reasons for reporting to the First dental visit - comparative analysis of the three successive four-years periods
11.Nešković I., Brakoč J., Blagojević D., Vujkov S., Petrović B.Importance of using probiotics in children dental caries prevention
12.Mastilović G., Petrović B., Čanković D., Popović D.Hipomineralization of permanent teeth among twelve-year-old children in Novi Sad

 

Program za Subotu, 30.03.2019. god.

Moderatori e-poster prezentacije: Doc. dr Milica Jeremić Knežević, Prof. dr Ivan Šarčev, Doc. dr Miloš Čanković

Redni brojPredavačNaziv
1.Milojević M., Gušić I., Veljović T., Mirnić J., Đurić M., Tarlać M., Vrević M.Assessment of gingival biotype: a comparison of visual and direct methods
2.Kantardžić I., Vukoje K.Current classification of endodontic diagnosis
3.Veljović T., Đurić M., Gušić I., Mirnić J., Maletin A., Ramić B.The use of deepithelialized epithelium-connective tissue graft in the treatment of gingival recession
4.Novta E., Lainović T., Grujić D., Pantelić D., Blažić L.Tooth deformation analysis during polymerization of nanocomposites by using digital holography
5.Lekić J., Dzaferović J., Petronijević Sarcev B.Use of rubber dam in everyday dental practice
6.Vukoje K., Ramić B., Kantardžić I., Cvjetićanin M., Stojšin I. Novel trends in root canal irrigation procedures
7.Končar S., Milkov S., Pantelinac J., Petrović B., Blagojević D., Marković S., Golubović D.Evaluation of the knowledge of parents about the beginning of oral hygieneand the impact of the number of meals on oral health of child
8.Kojić S., Stojanović A., Jevremov J., Lazarević J., Petrović B., Stojanović G.
Design of microfluidic pvc chip based systems for salivary diagnostics
9.Šešević D., Vujkov S., Blagojević D., Nešković I., Petrović B.Inflammatory root resorption after teeth avulsion
– a case report
10.Cvjetićanin M., Ramić B., Vukoje K., Drobac M., Stojanac I., Petrović Lj.Minimally invasive access cavity in
Endodontics: when, how and why?
11.Soldo S., Pavlović Trišić D., Tušek I.Discussion of early childhood caries in children on the territory of the municipality of Srbobran
12.Šipovac M., Kojić S., Stefanović S., Petrović B.Quantitative and qualitative analysis of prenatal, postnatal primary teeth enamel and neonatal line
13.Mirnić J., Gušić I., Veljović T., Đurić M.Plasma cell gingivitis associated with gingival hyperplasia in a kidney transplant recipient