Slide 1

11. i 12. Decembar, 2020. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

Slide 2

11. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini I
Slide 3

12. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini II
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

EDUKATIVNI CILJEVI PROGRAMSKOG DELA SIMPOZIJUMA

Davanje preporuka u dijagnostici i terapiji oboljenja temporomandibularnog zgloba i okolnih struktura.

Prezentovanje teleskop sistema u terapiji subtotalne krezubosti.

Upoznavanje sa aktuelnim metodama i materijalima pri otiskivanju u implant protetici sa aspekta tačnosti.

Upoznavanje sa ulogom vitamina D u nastanku oboljenja parodoncijuma.

Upoznavanje sa salivarnim markerima.

Davanje preporuka u vezi sa imedijatnom implantacijom u estetskoj zoni.

Prezentovanje savremenih protokola rada pri jednoseansnoj izradi zubnih nadokanada.

Upoznavanje sa aktuelnim konceptima u terapiji hitnih stanja u dečijoj i preventivnoj stomatologiji.

Upoznavanje sa komplikacijama perforacije sinusne membrane u toku intervencije.

Upoznavanje sa estetskim principima pri izradi zubnih nadokanada.

 

UPUTSTVO ZA IZRADU I DOSTAVU RADOVA

Video prezentacija
- Video predavanje snimiti preko neke od platformi: Zoom, Microsoft Teams, Powerpoint i sl. Neophodno je dostaviti rad u video formatu MP4
- Video fajl dostaviti putem servisa https://wetransfer.com/ na našu email adresu: simpozijum.novisad@gmail.com
- Krajnji rok za dostavljanje rada u video formatu za online prezentaciju je: 20.11.2020. godine

Rad u celini
- Krajnji rok za dostavljanje radova u celini na engleskom jeziku je: 10.12.2020. godine
- Rad treba dostaviti na priloženom formularu (template) na maksimalno 4 A4 strane. Molimo Vas da pratite uputstva (crvenim slovima) u dokumentu.
- Rad možete dostaviti kao apstrakt ili kao rad u celini!
- Rad dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com

Program za petak, 11.12.2020.

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini I

Moderatori prepodnevne sesije:
Moderatori popodnevne sesije:

VremeNazivPredavači
Dijagnostika i terapija temporomandibularanih disfunkcijaDoc.dr Milica Jeremić Knežević, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Role of MRI in trigeminal neuralgiaProf. dr Robert Semnic, Univerzitetska bolnica, Upsala
Ceramics and cements for modern prosthetic restorations: What? When? How?Prof. dr Anca Jivanescu, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru
Hronični alkoholizam kao etiloški faktor dentalnih erozijaProf. dr Ivana Stojšin, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
Stem Cells For Temporomandibular Joint Repair And RegenerationProf. dr Dušan Marić, Clinic ORTO MD, Novi Sad, Srbija
Vitamin D i parodontalno zdravljeProf.dr Verica Pavlić, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Dental caries and dentin hypersensitivity- are we diagnosing too late?Doc. dr Sanja Vujkov, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
Otiskivanje u implant protetici sa aspekta tačnostiDoc. dr Daniela Đurović Koprivica, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Teleskopski sustavi kao rješenje subtotalne krezubostiProf.dr Daniela Kovačević Pavičić, Fakultet za dentalnu medicinu, Univerzitet u Rijeci
Parodontologija, ortodoncija i protetika u službi estetikeDoc. dr Davor Kuiš, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku
Važnost određivanja biohemijskih i oralnih markera u oralnim tečnostimaProf. dr Ljiljana Andrijević, Katedra za biohemiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Evaluacija

Program za subotu, 12.12.2020.

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini II

Moderatori prepodnevne sesije:
Moderatori popodnevne sesije:

VremeNazivPredavači
Korišćenje digitalnog otiska u digitalnom radnom procesuSpyridon Anninos, Inženjer dentalnih tehnologija pri Medit Corporation, Južna Koreja
Challenges in Predictable Aesthetic Dentistry: Single Visit Dentistry solutionDr Mario Fazioni, Medicinski centar za kreiranje osmeha u Veroni
Anatomy of temporomandibular jointProf. dr Bojana Krstonošić
Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Pain in temporomandibular jointProf. dr Aleksandar Knežević, Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine
Estetika zubnih nadoknadaDoc. dr Branka Trifković, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Immediate vs Delayed Implant Placement in the Upper Molar SiteProf. dr Marius Leretter, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru
Imedijatna ugradnja implantata u estetskoj zoni i komplikacije procedure imedijatne ugradnjeProf. dr Zoran Lazić,
Vojnomedicinska akademija
Perforacija membrane maksilarnog sinusa- potencijalni faktori rizika u toku sinus lifta lateralnim pristupomDoc. dr Saša Marin, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Hitna stomatološka stanja kod deceAsist. dr Stjepanka Lešić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku
Prevalencija karijesa i molaroincizivne hipomineralizacije kod dece SOS dečjeg sela u HrvatskojDoc. dr Zrinka Ivanišević, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku
Analiza posebnih programa oralnog zdravlja stanovništva Autonomne Pokrajine VojvodineProf. dr Ivan Tušek, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
Poster prezentacije
Evaluacija

Spisak predavača za petak,
11.12.2020.

Doc. dr Milica Jeremić Knežević
docent, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Prof. dr Robert Semnic
redovni profesor, Univerzitetska bolnica, Upsala, Švedska

Prof. dr Anca Jivanescu
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Ivana Stojšin
redovni profesor, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija

Prof. dr Dušan Marić
Novi Sad, Serbia

Prof.dr Verica Pavlić
vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

Doc. dr Sanja Vujkov
docent, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija

Doc. dr Daniela Đurović Koprivica
docent, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Prof. dr Daniela Kovačević Pavičić
redovni profesor, Fakultet za dentalnu medicinu, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska

Doc. dr Davor Kuiš
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr Ljiljana Andrijević
redovni profesor, Katedra za biohemiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Spisak predavača za subotu,
12.12.2020.

Spyridon Anninos
Inženjer dentalnih tehnologija, Medit Corporation, Južna Koreja

Dr Mario Fazioni
stomatolog, Medicinski centar za kreiranje osmeha, Verona, Italija

Prof. dr Bojana Krstonošić
vanredni profesor, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Zoran Lazić
redovni profesor, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Doc. dr Branka Trifković
docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Marius Leretter
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Doc. dr Saša Marin
docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

Asist. dr Stjepanka Lešić
asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska,

Doc. dr Zrinka Ivanišević
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr Ivan Tušek
vanredni profesor, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad

Prof. dr Aleksandar Knežević
vanredni profesor, Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine

POSTER PREZENTACIJE

Na žalost, ove godine nećemo biti u mogućnosti da dodelimo nagradu "Prof. dr Tatjana Brkanić" za najbolji rad u kategoriji poster prezentacije. Nadamo se da ćemo sledeće godine moći nastaviti sa ovom lepom praksom.

 

 

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM

Na linkovima sa desne strane ćete moći da preuzmete materijal i dokumentaciju za Simpozijum, u PDF formatu, kao i sertifikate za pasivno učešće za 11. i 12. decembar 2020. godine po okončanju Simpozijuma