11. i 12. Decembar, 2020. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

11. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini I

12. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini II
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

EDUKATIVNI CILJEVI PROGRAMSKOG DELA SIMPOZIJUMA

Davanje preporuka u dijagnostici i terapiji oboljenja temporomandibularnog zgloba i okolnih struktura.

Prezentovanje teleskop sistema u terapiji subtotalne krezubosti.

Upoznavanje sa aktuelnim metodama i materijalima pri otiskivanju u implant protetici sa aspekta tačnosti.

Upoznavanje sa ulogom vitamina D u nastanku oboljenja parodoncijuma.

Upoznavanje sa salivarnim markerima.

Davanje preporuka u vezi sa imedijatnom implantacijom u estetskoj zoni.

Prezentovanje savremenih protokola rada pri jednoseansnoj izradi zubnih nadokanada.

Upoznavanje sa aktuelnim konceptima u terapiji hitnih stanja u dečijoj i preventivnoj stomatologiji.

Upoznavanje sa komplikacijama perforacije sinusne membrane u toku intervencije.

Upoznavanje sa estetskim principima pri izradi zubnih nadokanada.

 

UPUTSTVO ZA IZRADU I DOSTAVU RADOVA

Video prezentacija
- Video predavanje snimiti preko neke od platformi: Zoom, Microsoft Teams, Powerpoint i sl. Neophodno je dostaviti rad u video formatu MP4
- Video fajl dostaviti putem servisa https://wetransfer.com/ na našu email adresu: simpozijum.novisad@gmail.com
- Krajnji rok za dostavljanje rada u video formatu za online prezentaciju je: 20.11.2020. godine

Rad u celini
- Krajnji rok za dostavljanje radova u celini na engleskom jeziku je: 10.12.2020. godine
- Rad treba dostaviti na priloženom formularu (template) na maksimalno 4 A4 strane. Molimo Vas da pratite uputstva (crvenim slovima) u dokumentu.
- Rad možete dostaviti kao apstrakt ili kao rad u celini!
- Rad dostaviti e-poštom na simpozijum.novisad@gmail.com

Program za petak, 11.12.2020.

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini I

Moderatori prepodnevne sesije:
Moderatori popodnevne sesije:

VremeNazivPredavači
Dijagnostika i terapija temporomandibularanih disfunkcijaDoc.dr Milica Jeremić Knežević, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Role of MRI in trigeminal neuralgiaProf. dr Robert Semnic, Univerzitetska bolnica, Upsala
Ceramics and cements for modern prosthetic restorations: What? When? How?Prof. dr Anca Jivanescu, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru
Hronični alkoholizam kao etiloški faktor dentalnih erozijaProf. dr Ivana Stojšin, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
Prof. dr Dušan Marić,
Vitamin D i parodontalno zdravljeProf.dr Verica Pavlić, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Sponzorisano predavanjeDoc. dr Sanja Vujkov, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
Otiskivanje u implant protetici sa aspekta tačnostiDoc. dr Daniela Đurović Koprivica, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Teleskopski sustavi kao rješenje subtotalne krezubostiProf.dr Daniela Kovačević Pavičić, Fakultet za dentalnu medicinu, Univerzitet u Rijeci
Parodontologija, ortodoncija i protetika u službi estetikeDoc. dr Davor Kuiš, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku
Važnost određivanja biohemijskih i oralnih markera u oralnim tečnostimaProf. dr Ljiljana Andrijević, Katedra za biohemiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Salivarni markeri oralnih bolestiDoc. dr Mirjana Milošević Tošić, Katedra za biohemiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Evaluacija

Program za subotu, 12.12.2020.

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini II

Moderatori prepodnevne sesije:
Moderatori popodnevne sesije:

VremeNazivPredavači
Korišćenje digitalnog otiska u digitalnom radnom procesuSpyridon Anninos,
Challenges in Predictable Aesthetic Dentistry: Single Visit Dentistry solutionDr Mario Fazioni, Medicinski centar za kreiranje osmeha u Veroni
Hirurški aspekti implantatne terapije bezubih vilicaProf. dr Aleksa Marković,, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Imedijatna ugradnja implantata u estetskoj zoni i komplikacije procedure imedijatne ugradnjeProf. dr Zoran Lazić,
Vojnomedicinska akademija
Estetika zubnih nadoknadaDoc. dr Branka Trifković, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu
Kako kroz timski pristup rešavati složene protetske izazove, od minimalnih do kompleksnih terapijaDr spec Igor Ristić, Centar za dentalnu estetiku i implantologiju u Beogradu
Immediate vs Delayed Implant Placement in the Upper Molar SiteProf. dr Marius Leretter, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru
Perforacija membrane maksilarnog sinusa- potencijalni faktori rizika u toku sinus lifta lateralnim pristupomDoc. dr Saša Marin, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Dr Andraš Volom
Hitna stomatološka stanja kod deceAsist. dr Stjepanka Lešić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku
Prevalencija karijesa i molaroincizivne hipomineralizacije kod dece SOS dečjeg sela u HrvatskojDoc. dr Zrinka Ivanišević, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku
Analiza posebnih programa oralnog zdravlja stanovništva Autonomne Pokrajine VojvodineProf. dr Ivan Tušek, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine
Poster prezentacije
Evaluacija

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM

Na linkovima sa desne strane ćete moći da preuzmete materijal i dokumentaciju za Simpozijum, u PDF formatu, kao i sertifikate za pasivno učešće za 11. i 12. decembar 2020. godine po okončanju Simpozijuma

Spisak predavača za petak,
11.12.2020.

Doc. dr Milica Jeremić Knežević
docent, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Prof. dr Robert Semnic
redovni profesor, Univerzitetska bolnica, Upsala, Švedska

Prof. dr Anca Jivanescu
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Prof. dr Ivana Stojšin
redovni profesor, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija

Dr Vesna Karić
WITZ Univerzitet, Johanesburg,  Južnoafrička Republika

Prof.dr Verica Pavlić
vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

Doc. dr Daniela Đurović Koprivica
docent, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Prof. dr Daniela Kovačević Pavičić
redovni profesor, Fakultet za dentalnu medicinu, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska

Doc. dr Davor Kuiš
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr Ljiljana Andrijević
redovni profesor, Katedra za biohemiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Doc. dr Mirjana Milošević Tošić
docent, Katedra za biohemiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija

Spisak predavača za subotu,
12.12.2020.

Prof. dr Aleksa Marković
redovni profesor, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Zoran Lazić
redovni profesor, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Doc. dr Branka Trifković
docent, Stomatološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Dr spec  Igor Ristić
specijalista stomatoloke protetike, Centar za dentalnu estetiku i implantologiju, Beograd

Dr Mario Fazioni
stomatolog, Medicinski centar za kreiranje osmeha,  Verona, Italija

Prof. dr Marius Leretter
vanredni profesor, Stomatološki Fakultet Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Doc. dr Saša Marin
docent, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

Asist. dr Stjepanka Lešić
asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska,

Doc. dr Zrinka Ivanišević
docent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr Ivan Tušek
vanredni profesor, Katedra za dentalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad, Republika Srbija

POSTER PREZENTACIJE

Na žalost, ove godine nećemo biti u mogućnosti da dodelimo nagradu "Prof. dr Tatjana Brkanić" za najbolji rad u kategoriji poster prezentacije. Nadamo se da ćemo sledeće godine moći nastaviti sa ovom lepom praksom.

Program za Subotu, 12.12.2020. god.