11. i 12. Decembar, 2020. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

11. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini I

12. Decembar 2020. godine

Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini II
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM STOMATOLOGA I SARADNIKA

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Klinika za stomatologiju Vojvodine zajedno sa Stomatološkom komorom Srbije i Medicinskim fakultetom u Novom Sadu u terminu od 11. - 12. decembra 2020. godine, u okviru Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika, organizuje online predavanja najeminentnijih stručnjaka iz oblasti stomatologije iz zemlje i inostranstva.

NOVI TRENDOVI

U okvirima Simpozijuma održaće se stručna online predavanja i e-poster sesije, a predavanja će održati univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz inostranstva i naše zemlje ne temu savremenih trendova u stomatološkoj dijagnostici.

PRISUSTVO

Usled pandemije SARS-Covid19 virusa ovogodisnja predavanja će biti održana u vidu online prezentacija koje će svi zainteresovani članovi kako Stomatološke komore, tako i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, moći besplatno da prate na našem websajtu.

Organizacioni odbor

Prof. dr Tatjana Puškar-predsednik
Dr spec Čedomir Pantelić
Dr spec Ljiljana Milanović
Stevan Dragosavljević, MSc.
Dr Ljubinko Đorđević
Prof. dr Siniša Mirković
Prof. dr Đorđe Petrović
Prof. dr Branislav Bajkin
Prof. dr Ivana Gušić
Doc. dr Bojana Milekić
Doc. dr Sanja Vujkov
Prof. dr Barnislava Petronijević Šarčev
Doc. dr Daniela Đurović Koprivica
Doc. dr Jelena Mirnić
Doc. dr Karolina Vukoje
Asist. dr Jovana Laban Terzija

Naučni odbor

Doc. dr Milica Jeremić Knežević-predsednik
Prof. dr Igor Budak
Prof. dr Larisa Blažić
Prof. dr Đorđe Vukelić
Prof. dr Bojan Petrović
Prof. dr Anca Jivanescu(RO)
Prof. dr Daniela Kovačević Pavičić(HR)
Prof. dr Marius Leretter(RO)
Doc. dr Verica Pavlić(R.Srpska)
Dr Aleksandar Dimkov(MKD)
Prof. dr Borut Kosec(SLO)
Prof. dr Dominic Eggbeer(UK)
Dr Vesna Karić(JAR)
Prof. dr Robert Semnic(SWE)
Dr Mario Fazioni(IT)
Doc. dr Mirjana Milošević Tošić

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije akreditovani su sledeći programi kontinuirane edukacije:

PRVI DAN

- "Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini I" - 11.12.2020. - odluka o akreditaciji broj B-1409/20-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

DRUGI DAN

- "Primena savremenih dijagnostičkih i terapijskih principa u dentalnoj medicini II" - 12.12.2020. - odluka o akreditaciji broj B-1410/20-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

Akreditovani bodovi:

Za svaki dan Simpozijuma, akreditovan je sledeći broj bodova :
- 10 bodova za predavanje po pozivu
- 9 bodova za oralnu prezentaciju
- 7 bodova za poster prezentaciju
- 6 bodova za pasivno učešće

PRIJAVA UČEŠĆA ZA STOMATOLOGE

Stomatolozi koji redovno izmiruju obaveze prema komori UČEŠĆE NA SIMPOZIJUMU JE BESPLATNO! Neophodno je da se prijavite preko našeg sajta kako bi Vam na mail dostavili link ka online predavanjima.

PRIJAVA UČEŠĆA ZA STOMATOLOŠKE SESTRE I TEHNIČARE

Stomatološke sestre, zubni tehničari i rtg tehničari, UČEŠĆE NA SIMPOZIJUMU JE BESPLATNO! Neophodno je da se prijavite preko našeg sajta kako bi Vam na mail dostavili link ka online predavanjima.

IZLAGAČI

Stomatolozi, stomatološke sestre, zubni tehničari i svi oni koji su vezani za stomatološku praksu, mogu da očekuju izložbu opreme, sredstava i materijala koji su im potrebni za rad. U želji da prepoznate značaj ove manifestacije, pozivamo Vas da učestvujete na planiranom Simpozijumu, da blagovremenim prijavljivanjem obezbedite svoje mesto na ovom prestižnom skupu, podignete nivo Vaše stručnosti i ostvarite nove poslovne aranžmane.

Prijavaljeni izlagači

Iz objektivnih razloga ove godine nismo u mogućnosti da obezbedimo izlaganje opreme, jer se Simpozijum održava online

Kontakt

Doc. dr Milica Jeremić Knežević
telefon: 021/526-120 lok 27.
e-mail: jeremicknezevic@gmail.com

Stevan Dragosavljević, dipl. ing.- master
telefon: 021/526-120 lok 14.
e-mail: steva021@gmail.com