Slide 1

02. i 03. April, 2022. godine

Međunarodni Simpozijum Stomatologa i Saradnika

Novi Sad, Republika Srbija

Slide 2

02. April 2022. godine

Primena dijagnostičkih i terapijskih principa u stomatologiji I
Slide 3

03. April 2022. godine

Primena dijagnostičkih i terapijskih principa u stomatologiji I
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM STOMATOLOGA I SARADNIKA

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Klinika za stomatologiju Vojvodine zajedno sa Stomatološkom komorom Srbije i Medicinskim fakultetom u Novom Sadu u terminu od 2. - 3. aprila 2022. godine, u okviru Međunarodnog Simpozijuma stomatologa i saradnika, organizuje online predavanja najeminentnijih stručnjaka iz oblasti stomatologije iz zemlje i inostranstva.

NOVI TRENDOVI

U okvirima Simpozijuma održaće se stručna online predavanja i e-poster sesije, a predavanja će održati univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz oblasti stomatologije iz inostranstva i naše zemlje ne temu savremenih trendova u stomatološkoj dijagnostici.

PRISUSTVO

Usled pandemije SARS-Covid19 virusa ovogodisnja predavanja će biti održana u vidu online prezentacija koje će svi zainteresovani članovi kako Stomatološke komore, tako i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, moći besplatno da prate na našem websajtu.

Organizacioni odbor

Prof. dr Tatjana Puškar- predsednik
Dr Milan Paripović
Dr Zoran Varga
Stevan Dragosavljević, dipl. ing. – master
Dr Ljubinko Đorđević
Prof. dr Siniša Mirković
Prof. dr Đorđe Petrović
Prof. dr Branislav Bajkin
Prof. dr Ivana Gušić
Prof. dr Bojana Milekić
Prof. dr Branislava Petronijević Šarčev
Prof. dr Tanja Veljović
Prof. dr Jelena Mirnić
Doc. dr Karolina Vukoje
Doc. dr Bojana Ramić

Naučni odbor

Prof. dr Milica Jeremić Knežević – predsednik (RS)
Prof. dr Sanja Vujkov – potpredsednik(RS)
Prof. dr Igor Budak (RS)
Prof. dr Larisa Blažić (RS)
Prof. dr Đorđe Vukelić (RS)
Prof. dr Bojan Petrović (RS)
Prof. dr Anca Jivanescu (RO)
Prof. dr Daniela Kovačević Pavičić (CRO)
Prof. dr Irena Mladenović (BiH)
Dr Petar Ninkov (NOR)
Doc. dr Branka Trifković (RS)
Prof. dr Aleksandra Maletin (RS)
Prof. dr Dominic Eggbeer (UK)
Doc. dr Daniela Đurović Koprivica (RS)
Dr Filippo Santarcangelo (IT)
Doc. dr Milana Ilić Mićunović (RS)
Doc. dr Mario Šokac (RS)
Asist. dr Željko Santoši (RS)

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije ocekujemo akreditaciju sledećih programa kontinuirane edukacije:

PRVI DAN, Subota 02. April 2022.

- "Primena dijagnostičkih i terapijskih principa u stomatologiji I" - 02.04.2022. - odluka o akreditaciji broj B-1611/22-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

DRUGI DAN, Nedelja 03. April 2022.

"Primena dijagnostičkih i terapijskih principa u stomatologiji II" - 03.04.2022. - odluka o akreditaciji broj B-1612/22-II za stomatologe, zubne tehničare i stomatološke sestre

 

Akreditovani bodovi:

Za svaki dan Simpozijuma, akreditovan je sledeći broj bodova :
- 10 bodova za predavanje po pozivu
- 7 bodova za poster prezentaciju
- 6 bodova za pasivno učešće

PRIJAVA UČEŠĆA ZA STOMATOLOGE

Stomatolozi koji redovno izmiruju obaveze prema komori UČEŠĆE NA SIMPOZIJUMU JE BESPLATNO! Neophodno je da se prijavite preko našeg sajta kako bi Vam na mail dostavili link ka online predavanjima.

PRIJAVA UČEŠĆA ZA STOMATOLOŠKE SESTRE I TEHNIČARE

Stomatološke sestre, zubni tehničari i rtg tehničari, UČEŠĆE NA SIMPOZIJUMU JE BESPLATNO! Neophodno je da se prijavite preko našeg sajta kako bi Vam na mail dostavili link ka online predavanjima.

IZLAGAČI

Na žalost, ove godine iz objektivnih razloga, nećemo biti u mogućnosti da organizujemo izložbu opreme, sredstava i materijala. Za stomatologe, omogućili smo da se online prijavite za uzorke i propratni materijal kompanije Elmex koji će Vam stići na unešenu adresu. Hvala Vam na razumevanju!

Hteli bi da se zahvalimo partnerima koji su nas podržavali kroz sve ove godine. Hvala Vam!

Kontakt

Prof. dr Milica Jeremić Knežević
telefon: 021/526-120 lok 27.
e-mail: jeremicknezevic@gmail.com

Stevan Dragosavljević, dipl. ing.- master
telefon: 021/526-120 lok 14.
e-mail: steva021@gmail.com